Aktuality

SNĚM DELEGÁTŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OKRESU LOUNY SE USKUTEČNÍ 8. SRPNA 2020

Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi, abych Vás touto cestou co nejsrdečněji pozval na Sněm delegátů Sboru dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Shromáždění se bude konat dne 8. srpna 2020 v Kulturně společenském domě v Dobroměřicích. !

Pozvánka ke stažení zde: zde.

VZHLEDEM K PROJEDNÁVANÝM ÚKOLŮM JE ÚČAST STAROSTŮ SDH NUTNÁ!!!

TOHATSU FIRE CUP ZAČÍNÁ 31. KVĚTNA!!!

Vážení kolegové, příznivci hasičského sportu a Tohatsu Fire Cupu zvlášť,
vzhledem k rozvolňování opatření boje proti koronaviru, VV KSH ústeckého kraje na svém jednání 15.5.2020 rozhodl o zahájení konání letošních pohárových soutěží, za předpokladu dodržení aktuálních vládních nařízení v daném čase.
Od 25.5. je předpoklad povolení akcí z účastí osob do 500, proto první závod TOHATSU FIRE CUPU se bude konat 31.5.2020 v Bechlíně, na který Vás srdečně zvu. Za předpokladu příznivého vývoje pandemie v česku, ostatní závody se budou konat dle sestaveného kalendáře pro rok 2020 s tím, že závody v Jirkově a Vroutku nebudou nahrazeny.


SEMINÁŘ PREVENCE JE ZRUŠEN!!!

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
Na základě prohlášení Ministerstva zdravotnictví a vedení SH ČMS je Seminář prevence, který se měl konat v sobotu 21. března 2020 na Hasičské stanici Louny SDH ZRUŠEN!!!
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g)zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ZAKAZUJE s účinností od dnešního dne tj. 10. března 2020 jakékoliv akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob včetně akcí spolkových. Nařízení je platné od 18:00h až do odvolání tohoto mimořádného opatření. Na základě tohoto mimořádného opatření NELZE KONAT plánované akce SH ČMS, tj. sportovní soutěže, plesy, poutě a jiné kulturní a podobné spolkové akce. Celorepublikově se ruší také konání Shromáždění delegátů SDH v jednotlivých okresech do odvolání, VČETNĚ TĚCH, KDE BY BYL předpokládaný počet účastníků menší než 100. Je nutné počítat s tím, že celý harmonogram okresních Shromáždění delegátů SDH, popřípadě krajských Shromáždění delegátů OSH, může být termínově posunut včetně VI. sjezdu SH ČMS, aby byly podmínky pro všechny stejné. Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění způsobené novým koronavirem.
Za vedení SH ČMS
Jan Slámečka
starosta SH ČMS


SNĚM DELEGÁTŮ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA OSH LOUNY JE ZRUŠEN!!!

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
Na základě prohlášení Ministerstva zdravotnictví a vedení SH ČMS je sobotní sněm (14. 3. 2020) SDH - OSH Louny ve Slavětíně ZRUŠEN!!!
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g)zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ZAKAZUJE s účinností od dnešního dne tj. 10. března 2020 jakékoliv akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob včetně akcí spolkových. Nařízení je platné od 18:00h až do odvolání tohoto mimořádného opatření. Na základě tohoto mimořádného opatření NELZE KONAT plánované akce SH ČMS, tj. sportovní soutěže, plesy, poutě a jiné kulturní a podobné spolkové akce. Celorepublikově se ruší také konání Shromáždění delegátů SDH v jednotlivých okresech do odvolání, VČETNĚ TĚCH, KDE BY BYL předpokládaný počet účastníků menší než 100. Je nutné počítat s tím, že celý harmonogram okresních Shromáždění delegátů SDH, popřípadě krajských Shromáždění delegátů OSH, může být termínově posunut včetně VI. sjezdu SH ČMS, aby byly podmínky pro všechny stejné. Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění způsobené novým koronavirem.
Za vedení SH ČMS
Jan Slámečka
starosta SH ČMS


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A HLÁŠENÍ O ČINNOSTI ZA 2019 ODEVZDEJTE DO KONCE LEDNA !

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
Příspěvky musejí být zaplaceny do KONCE LEDNA 2020! Odvod členských příspěvků je 200 Kč za člena. SDH, které mají MH zařazené v Celoroční hře PLAMEN si odečtou za deset dětí členský příspěvek (2 000 Kč). Podmínkou tohoto odečtu je odevzdání registračního listu kolektivu mladých hasičů. (tento list nejde zasílat v elektronické podobě - GDPR, musíte odevzdat osobně)! Číslo účtu pro odvod členských příspěvků: 5224370329/0800. Do poznámky prosím pište název SDH.
Do konce ledna je nutné zaslat hlášení o činnosti za rok 2019, prostřednictvím centrální evidence. Dále zprávu o Valné hromadě, přílohu k registračnímu listu 3x, výpis z usnesení VVH, kde byl zvolen starosta, souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a prohlášení statutárního zástupce - toto je na jednom listu s ověřeným podpisem starosty. Toto vše je nutné doručit do 31. 1. 2020 na OSH. Zároveň je to podmínka pro odpočet 10 MH (úleva čl. příspěvku) a medaile zdarma.
Potřebné dokumenty naleze v článku níže.

Předem děkuji, v případě dotazu, prosím o zavolání.
S pozdravem
Jiří Henc
starosta OSH LounySHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH OKRESU LOUNY

Shromáždění představitelů SDH – OSH Louny na svém jednání konaném dne 7. prosince 2019 v Lounech schválilo navýšení odvodu čl. příspěvků na OSH ve výši 200 Kč s platností od 1.1. 2020! Více v usnesení ze shromáždění: zde.
Na následujících odkazech najdete nezbytně nutné dokumenty do uzávěrky a Výroční valné hromady, hlášení vyplňte v centrální evidenci.
VÝPIS Z USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ zde.
ZPRÁVA O VALNÉ HROMADĚ SBORU zde.
SOUHLAS SE ZÁPISEM DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU zde.
PŘÍLOHA K REGISTRAČNÍMU LISTU SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ zde.
PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH zde.
PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH zde.


POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ SDH OKRESU LOUNY

V SOBOTU 7. PROSINCE SE KONÁ SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SDH OKRESU LOUNY. VZHLEDEM K PROJEDNÁVANÝM ÚKOLŮM JE ÚČAST STAROSTŮ SDH NUTNÁ!!! POZVÁNKA KE STAŽENÍ:zde.


Řipské hasičské setkání

Publikováno 21.10.2019

Je to poprvé, co hasiči z Podřipska pořádají setkání svých sborů, které se uskuteční 28. října 2019 u příležitosti 101. výročí vyhlášení samostatnosti na úpatí nejposvátnější české hory pod záštitou starosty města Roudnice nad Labem Františka Padělka a za velké vstřícnosti starosty Krabčic Jiřího Šimáčka. Organizace této ojedinělé akce se ujal šéfredaktor Hasičského čtení Josef Pepa Nitra, který k tomu získal druhý nejstarší český sbor dobrovolných hasičů z Roudnice nad Labem, sbory okrsku Horní Beřkovice, z Cítova a Tuhaně a pomoc Okresního sdružení hasičů Litoměřice a Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje, podporu profesionálních hasičů HZS ČR územních odborů, Litoměřice, Ústín nad Labem a Mělník a také několika sborů HZS podniků z okolí, jako například Spolany Neratovice, Synthosu Kralupy nad Vltavou, ČEZ Mělník, ČEPRO a Hasičské vzájemné pojišťovny.
Akce se aktivně účastní první český sbor z Velvar, který zajišťuje čestnou stráž a nejstarší činný pražský sbor Praha-Braník. Sejde se tu celkem pět sborů, které daly základ českému hasičství v Čechách. K velvarskému, roudnickému a branickému sboru se ještě připojí SDH Plaňany a SDH Radhošť, jejichž prapory budou taktéž dekorovány na vrcholu Řípu stuhami věnovanými brněnskou firmou Alerion. Hasiči se touto akcí hrdě hlásí nejen ke své více než stopadesátileté tradici, ale také k dávným dějinám českého národa, které uctí položením kytice u sochy praotce Čecha v Krabčicích-Rovném. Od symbolu úsvitu našich dějin pak půjdou průvodem alejí k úpatí Řípu, kde přesně v poledne houkáním všech přítomných požárních automobilů bude setkání oficiálně zahájeno spolu s československou státní hymnou. O hudební doprovod se postará Velký dechový orchestr z Mělníka.
Pak už se hosté mohou těšit na program, který začne ukázkami hasičských soutěží dětí a dorostu z Vědomic, Tuhaně a Raškovic. Potom nám firma Stimax představí v praktické činnosti vysokotlaký hasicí přístroj Vario Carbon 13. Díky spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičů budeme poté svědky, jak se stříhá havarovaný vrak auta. K vidění tu také bude jak historická technika v čele s koněspřežkami z Libkovic, Černoučku a Cítova, Laurinka z roku 1926 z Libochovic, tak řada moderních požárních automobilů, včetně kontejneru nouzového přežití. Mimo jiné si návštěvníci díky roudnické firmě Meva vyzkouší, jak se dýchá pomocí přístroje. Bude tu prodejní stánek s hasičskými dárky, na kterých nebude chybět logo akce a stánky s občerstvením. Pro ta nejmenší nebude chybět skákací hrad. Děti si také budou moci vyzkoušet hašení malou džberovou stříkačkou. A jelikož už bude podzim a může se ochladit, tak v rámci zabezpečení občerstvení jsme rádi přijali nabídku firmy Fernet Stock s ochutnávkou jejich výrobků. Své nápoje přijede nabídnout také výrobce vitamínových produktů a doplňků stravy firma Juwital. Vyvrcholení prvního setkání hasičů pod Řípem bude v šestnáct hodin na vrcholu hory, kde bude hasičská fontána zabezpečená dálkovou přepravou vody podřipských sborů, která ozdobí slavnostní dekorování vybraných praporů.
Teď už jenom čekáme, že tak, jak nám přejí místní orgány, řada firem a HZS ČR, tak nám bude přát i počasí. V každém případě to však bude stát za to. Přijďte se přesvědčit.

PROGRAM si můžete stáhnout zde.

Josef Pepa Nitra


Plamen 2019

Publikováno 23.9.2019

Okresní kolo hry Plamen a dorostu 2019 I.KOLO – ZPV ŽÁCI + DOROST již 12. října 2019 ve Vroutku!

Organizační zabezpečníVrácenka.


Výsledky - Plamen 2019 - okresní kolo

Publikováno 20.5.2019

Výsledky okresního kola PLAMEN 2019, které proběhlo ve dnech 17.-19. 5. 2019 v Novém Sedle jsou zde.


Plamen 2019

Publikováno 15.5.2019

Stáhněte si Organizační zabezpečení okresního kola hry Plamen a dorostu 2019 zde. Již tento víkend! Těšíme se na vás!


Výsledky POOD 2019 - okresní kolo

Publikováno 04.04.2019

Do sekce POOD - Výsledky byly vloženy aktuální výsledky okresního kola POOD 2019.
Fotogalerii výsledných prací si můžete prohlédnout zde.


Seminář PREVENCE 2019

Publikováno 01.04.2019

V sobotu dne 23. 3. 2019 od 9.00 hodin na Požární stanici v Lounech proběhl Seminář PREVENCE 2019.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.


Pozvánka na seminář PREVENCE 2019

Publikováno 15.02.2019

Seminář proběhne v sobotu dne 23. 3. 2019 od 9.00 hodin na Požární stanici v Lounech.
Pro případné zájemce taktéž možnost absolvování zkoušek odbornosti preventisty SH ČMS.

Zájemci se mohou přihlásit do 18. 3. 2019 panu J. Kosinovi na JarKosina@seznam.cz, popř. na tel.č. 604 293 486.

Pozvánku na Seminář Prevence 2019 si můžete stáhnout zde.


Plamen 2018

Publikováno 7.5.2018

Stáhněte si Organizační zabezpečení okresního kola hry Plamen a dorostu 2018 zde
a Vrácenku k organizačnímu zabezpečení si stáhněte zde.


Oznámení o úmrtí

Publikováno 26.3.2018

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý člen a funkcionář pan Herbert Barták.


Pozvánka na školení vedoucích mládeže a rozhodčích hry Plamen

Publikováno 09.02.2018

Termín konání: 24.2.2018
Čas zahájení: 9:00
Místo konání: zasedací místnost PS LOUNY
Téma školení: Jednotlivé disciplíny HRY PLAMEN

Termín zaslání vrácenek: 16.2.2018
zasílat na P.Vanourek@seznam.cz

Každý z účastníků kteří již mají osvědčení vedoucích a kartu rozhodčího přivezou ji sebou aby jim pokud budou potřebovat mohlo být prolongováno.

Pozvánku s vrácenkou na školení si můžete stáhnout zde.


Pozvánka na seminář PREVENCE 2018

Publikováno 09.02.2018

Seminář proběhne v sobotu dne 24. 3. 2018 od 9.00 hodin na Požární stanici v Lounech.
Pro případné zájemce taktéž možnost absolvování zkoušek odbornosti preventisty SH ČMS.

Zájemci se mohou přihlásit do 19. 3. 2018 panu J. Kosinovi na JarKosina@seznam.cz, popř. na tel.č. 604 293 486.

Pozvánku na Seminář Prevence 2018 si můžete stáhnout zde.


Pozvánka na soutěž Plamen

Publikováno 22.09.2017

Pozvánka na soutěž Plamen a to jeho podzimní část „Závod požární všestrannosti“ ke stažení zde.

Rozdělení věkových kategorií si stáhněte zde.


IX. Propagační jízda SH ČMS

Publikováno 12.05.2017


STIMAX CUP - 7.5.2017, Lhenice

Publikováno 12.05.2017

Již čtvrtý ročník seriálu STIMAX CUP, aneb šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje odstartoval 7. 5. 2017 ve Lhenicích. Více ZDE.


Pozvánka na PLAMEN 2017

Publikováno 26.04.2017

Ve dnech 26. - 28. května 2017 se v Dobroměřicích bude konat okresní kolo hry PLAMEN 2017. Stáhněte si pozvánku!


Změna místa konání ORM Louny

Publikováno 12.04.2017

Odborná Rada Mládeže se koná dle plánu dne 19.4.2017, ale místo konání je v Dobroměřicích v tamním fotbalovém areálu, kde se bude Letos konat Okresní kolo hry Plamen.


Výsledky POOD 2017 - okresní kolo

Publikováno 31.03.2017

Do sekce POOD - Výsledky byly vloženy aktuální výsledky okresního kola POOD 2017.
Fotogalerii výsledných prací si můžete prohléédnout zde.


STIMAX CUP 2017

Publikováno 29.03.2017

Do sekce STIMAX CUP byly vloženy aktuální propozice na rok 2017. Ke stažení jsou nyní zde.


Pozvánka na školení rozhodčích PS 2017

Publikováno 22.03.2017

Školení proběhne v pátek dne 14. 4. 2017 od 9.00 hodin na Požární stanici v Lounech.

Pozvánku na Školení rozhodčích PS 2017 si můžete stáhnout zde.


Finanční podpora od Ústeckého kraje

Publikováno 26.02.2017

Nebývalá finanční podpora dobrovolných hasičů Ústeckého kraje
V minulém roce se dobrovolná hasiči Ústeckého kraje dočkali nebývalé finanční podpory Ústeckého kraje. V Mostě ve Velebudicích se 10. září 2016 uskutečnilo dlouho očekávané finále hasičských soutěží Stimax Cup a Tohatsu Fire Cup. Protože si představitelé Ústeckého kraje váží hasičské práce na všech úrovních, podpořili nejen tento seriál soutěží pro děti a mládež pořádaný KSH Ústeckého kraje, ale v průběhu soutěže samotné došlo z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřich Bubeníčka také na předání darů jednotkám sborům dobrovolných hasičů obcí Ústeckého kraje, a to v hodnotě 5 mil. Kč.
Další jeden milion korun obdrželo Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje z rukou místopředsedy představenstva společnosti ČEZ Vladimíra Budínského. Šek s tak vysokou částkou obdrželi hasiči v roce 2016 poprvé. Vladimír Budínský říká: „Vážíme si práce nejen profesionálních hasičů, ale také Sborů dobrovolných hasičů, jejichž jednotky zřizují zpravidla obce či menší města. Především v době větrných kalamit, či mimořádných událostí, jakými jsou například povodně, dochází k úzké spolupráci našich techniků i montérů a jednotlivých sborů. Sami si navíc uvědomujeme, že je potřeba vychovat novou generaci jak energetiků, tak také mladých hasičů, právě kterým je určena naše pomoc“.
První jednání proběhlo u vedoucího kanceláře hejtmana Ústeckého kraje Luboše Trojny v květnu 2016, a to za účasti pracovníka distribuce ČEZ, ředitele HZS plukovníka Romana Vyskočila, starosty KSH Jiřího Hence a pracovníků krizové kanceláře hejtmana Jiřího Čermáka, Drahoslava Tesaře, Marcela Kucra.
Hlavním bodem jednání bylo rozdělení daru od distribuce ČEZ. Pracovníci krizové kanceláře podali návrh, aby byl dar pro KSH poskytnut na podporu činnosti mladých hasičů Ústeckého kraje. Návrh v této podobě byl na zářijovém jednání schválen.
Darované peníze skutečně putují naší mládeži ve věku 6 až 18 let ve všech sedmi okresech Ústeckého kraje. A zde jsou slova starosty Jiřího Hence: „Mladá generace může v budoucnu nastoupit k jednotkám dobrovolných hasičů v obcích, nebo ti nejlepší z nich mohou vstoupit do služebního poměru v Hasičském záchranném sboru“.
Celkem bylo pořízeno 35 kusů vzduchovek Slavia 630, 155 kusů přileb CAMP TITAN, 155 kusů kožených opasků, 50 kusů džberových stříkaček kovových, 12 kusů stavitelných bariér 200 a 170, 2 kusy stavitelných bariér 150 a 170 a 1 kladina.
V současné době připravuje KSH Ústeckého kraje s Pracovištěm krizového řízení (odbor Kancelář hejtmana Ústeckého kraje) slavnostní předání tohoto daru, a to za účasti vedení Ústeckého kraje a vedení společnosti ČEZ DISTRIBUCE, a.s.


Jiří Henc
Starosta KSH Ústeckého kraje


Pozvánka na seminář PREVENCE 2017

Publikováno 15.02.2017

Seminář proběhne v sobotu dne 25. 3. 2017 od 9.00 hodin na Požární stanici v Lounech.
Zájemci se mohou přihlásit do 20. 3. 2017 panu J. Kosinovi na JarKosina@seznam.cz, popř. na tel.č. 604 293 486. Pro případné zájemce taktéž možnost absolvování zkoušek odbornosti preventisty SH ČMS.

Pozvánku na Seminář Prevence 2017 si můžete stáhnout zde.


Pozvánka na oslavy 145. výročí a předání hasičského automobilu a praporu

Publikováno 07.02.2017

Zveme Vás touto cestou oslavy 145. výročí založení SDH Podbořany, kde proběhne slavnostní předání hasičského automobilu TATRA TERNO CAS 20 a praporu do užívání jednotky SDH Podbořany.
Kdy a kde? 3. března 2017 od 14:OOh v areálu sportovního stadionu TJ Tatran Podbořany.

Oficiální pozvánka je ke stažení zde.