Plán činnosti odborné rady prevence v roce 2020

7. 2. 2020, 17 hodin, PS Louny

Kontrola zápisu
Seznámení s plánem činnosti OORP na rok 2020
Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
Celorepublikové kolo soutěže POOD 2020
Příprava semináře pro preventivy SDH
Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry, praktické poznatky z oblasti čištění a kontrol komínů
Různé

21. 3. 2020, 8 hodin, PS Louny

Seminář pro preventisty SDH a ostatní osoby
Přednášky OSH
Přednášky HZS ČR
Získání odbornosti „Preventista III a II“

27. 3. 2020, 17 hodin, PS Louny

Kontrola zápisu
Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
Příprava podkladů k vyhodnocení okresního kola Celorepublikové soutěže POOD 2020
Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem
Různé

24. 4. 2020, 17 hodin, PS Louny

Vyhodnocení krajského kola Celorepublikové soutěže POOD 2020

16. 10. 2020, 17 hodin, PS Louny

Kontrola zápisu
Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem
Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry
Stanovení termínu semináře na rok 2021 a přezkoušení pro členy OORP a zájemce odbornosti „Preventista III a II“
Příprava celorepublikového kola soutěže POOD 2021
Různé

5. 12. 2020. čas a místo bude upřesněno

Společné zasedání VV + OR OSH
Zhodnocení celkové činnosti OSH v roce 2020


V případě potřeby se sejde užší skupina odborné rady prevence – starosta OSH ČMS, náměstek starosty a vedoucí ORP.

Zpracoval: Vedoucí OORP - Ing. Petr Šutera