Plán činnosti výkonného výboru OSH v roce 2020

26. 2. 2020

Průběh VVH SDH
Hospodaření OSH 2019
Seznámení s inventarizací 2019
Organizační: Organizační: plán soutěží, školení rozhodčích v PS a MH, prevence a ochrana obyvatel
Kontrola odvodu čl. příspěvků z SDH na OSH
Jmenování komise na vyhodnocení PO očima dětí
Organizační: plán soutěží, informace o odvodu čl. příspěvku z OSH na ústředí


29. 4. 2020

Příprava Okrskových porad
OZ soutěží: PS, Plamen
Příprava Dne záchranářů
Organizační: příprava okrskového kola v PS, průběžná zpráva hospodaření


24. 6. 2020

Zhodnocení okresního kola v PS a Plamen
Zpráva vedoucích odborných rad z jejich činnosti
Seznámení se státní dotací MV a MŠMT a jejich rozdělení
Zhodnocení okrskových porad
Organizační: OZ soutěže MH o pohár OSH


30. 9. 2020

Zhodnocení soutěže o pohár OSH
Příprava soutěží na rok 2021
Rozbor hospodaření za pololetí a čerpání dotací
Organizační: zhodnocení účasti na krajských soutěžích


25. 11. 2020

Příprava shromáždění představitelů SDH a VV a OR
Příprava VVH SDH
Projednání rozpočtu a plánu práce VV OSH na rok 2021
Rozbor hospodaření za rok 2020
Organizační: kontrola čl. základny

5. 12. 2020

Shromáždění představitelů SDH, VV a OR OSH, místo bude upřesněno


Stále body jednání: Zahájení, kontrola zápisu z posledního jednání, usnesení, různé, závěr.

Porady VV OSH se budou konat pravidelně každou poslední středu v měsíci od 15 hodin na stanici HZS Žatec.
V případě naléhavých úkolů bude svolána koordinační komise ve složení:

  • starosta OSH
  • náměstek starosty OSH
  • vedoucí odborné rady, které se úkol týká

Zpracoval: Starosta OSH Louny - Jiří Henc