Plán činnosti odborné rady velitelů v roce 2019

21. 2. 2019

Projednání kalendáře soutěží v roce 2019
Školení rozhodčích PS - termín, místo
Příprava školení velitelů a strojníků pro rok 2019 - info
Příprava prov. a nám. cvičení jednotek - okrsky
Plnění odbornosti hasič III. a II., termíny okrsků
Plán výjezdních zasedání OORV – 5. 9. 2019
Příprava OZ braného závodu (Slavětín 27. 4. 2019)
Příprava soutěže "Tohatsu cup" (OZ + rozhodčí)
Info z příprav MČR PS UL
Ustavení vedoucího prac. čety na MČR PS + 10 členů
Ostatní


25. 4. 2019

Zhodnocení průběhu školení rozhodčích PS
Příprava OZ PS okrsků - disciplíny (ukončit do 26.5.2019)
Delegování hlavních rozhodčích pro okrsková kola PS
OZ okresního kola PS – potvrzení místa a termínu konání ( + disciplíny)
Zabezpečit účast rozhodčích PS na okresním kole PS - 1. 6. 2019
Zabezpečit účast družstev mužů a žen na kraj. kole PS - 16. 6. 2019
Delegování rozhodčích na branný závod do Slavětína (27.4.2019)
Doplnění kalendáře PS o soutěže pohárové, TFA + další
Ostatní


23. 5. 2019

Zhodnocení konání okrskového o kola PS
Příprava hřiště na okresní kolo PS - Telce (1.6.2019)
Zhodnocení Branného závodu Slavětín
Delegování rozhodčích pro krajské kolo PS (16. 6. 2019)
Příprava soutěže o put. Džbán - K. Dvůr
Zhodnocení činnosti okrsků za I. pololetí 2019
Zhodnocení a příprava nám. a prověř. cvičení jednotek
Ostatní


19. 9. 2019


Výjezdní zasedání
Zhodnocení krajského kola PS
Info MČR PS UL, poděkování rozhodčím a prac. četě
Zhodnocení průběhu a info o finále soutěže Tohatsu PS o put. Džbán K.Dvůr
Info TFA UL kraj.
NC a ostatní metodická zaměstnání jednotek
Ostatní


21. 11. 2019

Zhodnocení činnosti OORV za rok 2019
Hodnocení plnění odbornosti hasič a strojník
Kontrola činnosti rozhodčích PS okresu Louny za rok 2019
Příprava plánu práce OORV pro rok 2020
Příprava plánu soutěží pro rok 2020
Ostatní


7. 12. 2019

Společné zasedání VV a OOR OSH Louny


Stálý bod každého jednání je kontrola zápisu z minulé porady.
Jednání OORV se bude konat ve výše uvedené termíny od 16:00 hod na stanici HZS Louny, kromě domluvených výjezdních zasedání.
V případě naléhavých úkolů bude svolána komise ORV ve složení: vedoucí ORV, starosta OSH a náměstek starosty OSH pro represi.

Zpracoval: Vedoucí ORV - Pavel Suchý