Plán činnosti odborné rady velitelů v roce 2020

13. 2. 2020

Projednání kalendáře soutěží v roce 2020
Školení rozhodčích PS - 7. 3. 2020, HZS Louny
Příprava školení velitelů a strojníků pro rok 2020 - info
Příprava prov. a nám. cvičení jednotek - okrsky
Plnění odbornosti hasič III. a II., termíny okrsků
Plán výjezdních zasedání OORV – 10. 9. 2020
Příprava OZ braného závodu (Slavětín 25. 4. 2020)
Příprava soutěže "Tohatsu cup" (OZ + rozhodčí+místa LN)
Záměr uspořádat soutěž ve výstupu do 4. podlaží věžě Podbořany


16. 4. 2020

Zhodnocení průběhu školení rozhodčích PS
Příprava OZ PS okrsků - disciplíny (ukončit do 17.5.2020)
Delegování hlavních rozhodčích pro okrsková kola PS
OZ okresního kola PS – potvrzení místa a termínu konání (+ disciplíny)
Zabezpečit účast rozhodčích PS na okresním kole PS (23. 5. 2020)
Zabezpečit účast družstev mužů a žen na kraj. kole PS - (7. 6. 2020)
Delegování rozhodčích na branný závod do Slavětína (25. 4. 2020)
Doplnění kalendáře PS o soutěže pohárové, TFA + další
Ostatní


7. 5. 2020

Zhodnocení průběhu konání okrskových kol PS
Příprava hřiště na okresní kolo PS - Telce (22. 5. 2020)
Zhodnocení Branného závodu Slavětín
Delegování rozhodčích pro krajské kolo PS (7. 6. 2020)
Příprava soutěže o put. Džbán - K. Dvůr (5. 9. 2020)
Zhodnocení činnosti okrsků za I. pololetí 2020
Zhodnocení a příprava nám. a prověř. cvičení jednotek
Ostatní


10. 9. 2020


Výjezdní zasedání
Zhodnocení krajského kola PS
Info MČR PS - účast družstev UL kraje
Zhodnocení průběhu a info o finále soutěže Tohatsu
PS o put. Džbán K.Dvůr
Info TFA UL kraj.
NC a ostatní metodická zaměstnání jednotek
Ostatní


12. 11. 2020

Zhodnocení činnosti OORV za rok 2020
Hodnocení plnění odbornosti hasič a strojník
Kontrola činnosti rozhodčích PS okresu Louny za rok 2020
Příprava plánu práce OORV pro rok 2021
Příprava plánu soutěží pro rok 2021
Ostatní


5. 12. 2020

Společné zasedání VV a OOR OSH Louny


Stálý bod každého jednání je kontrola zápisu z minulé porady.
Jednání OORV se bude konat ve výše uvedené termíny od 16 hodin na stanici HZS Louny, kromě domluvených výjezdních zasedání.
V případě naléhavých úkolů bude svolána komise ORV ve složení: vedoucí ORV, starosta OSH a náměstek starosty OSH pro represi.

Zpracoval: Vedoucí ORV - Pavel Suchý