Plán práce odborné rady mládeže v roce 2020

čtvrtek 13.2.2020 od 17 hodin

Plnění odborností mladých hasičů
Projednání termínů soutěží pro děti v okresu na rok 2020
Kontrola překážek a technického vybavení pro soutěže MH
Školení 7. 3. 2020: plán, osnova a upřesnění

čtvrtek 16. 4. 2020 od 17 hodin

Kontrola a upřesnění členské základny MH a Dorostu v SDH
Zhodnocení školení vedoucích a rozhodčích
Organizační zabezpečení Plamen: Vroutek 15.5. – 17.5.2020
Dohodnutí termínu přípravy překážek na Plamen – pokud bude třeba
Vyhodnocení PO očima dětí v okrese Louny
Soutěž Dorost – Upřesnění: 23.5.2020 Telce společně s PS ?
Delegování rozhodčích na krajské kolo Plamen

čtvrtek 18. 6. 2020 od 17 hodin

Zhodnocení okresního kola Plamen a Dorost
Zhodnocení krajské soutěže PLAMEN
Příprava na pohár MH OSH
ZPV – místo konání ?

čtvrtek 17. 9. 2020 od 17 hodin

Kontrola přihlášek na Plamen 2020 – 2021 (závod požární všestrannosti)
Příprava organizačního Závodu požární všestrannosti
Informace k vyhodnocení PO očima dětí na celorepublikové úrovni
Úklid překážek a uložení vybavení na soutěže, plán oprav porouchaných překážek pokud bude třeba domluvit termín
Zhodnocení soutěže o Pohár OSH mladých hasičů

čtvrtek 19. 11. 2020 od 17 hodin

Zhodnocení činnosti ORM, rozhodčích, vedoucích kolektivů a kolektivů MH a dorostu
Projednání připomínek a doplňků do plánu ORM a plánu soutěží
PO očima dětí na rok 2021
Plán soutěží MH a dorostu na 2021

Schůze ORM Louny se konají dle plánu a Hasičské stanici Louny.
Do plánu činnosti lze přidávat body a termíny dalších ORM k jednání dle potřeby a žádosti jednotlivých vedoucí a členů rady po schválení ORM a dle potřeby.

Vedoucí ORM Louny – Pavel Vaňourek
e-mail: P.Vanourek@seznam.cz