Plán akcí OSH Louny na rok 2020

VV a OR se budou scházet dle plánů práce

7.3.Školení vedoucích MH a rozhodčí hry Plamen, Louny
8.3.Školení rozhodčí v PS
březenVyhodnocení PO očima dětí, OSH a KSH
březen, dubenOkrskové porady
21.3.Seminář pro preventisty SDH a ostatní osoby
25.4.Braný závod Slavětín
květenOkrskové soutěže
13.5.Český den proti rakovině
15.-17.5.Okresní Plamen – Vroutek
23.5.Okresní kolo v PS Telce
4x soutěže v krajiSoutěž Stimax - 60m MH a 100m překážek dorost a dospělí
7x soutěže v krajiSoutěž Tohatsu
5.-6.6.Krajské kolo hry Plamen - Teplice (Krupka)
6.6.Krajské kolo dorostu - Teplice (Krupka)
7.6.Krajské kolo PS – Teplice (Krupka)
12.-13.6.Hasičské slavnosti - Litoměřice
20.6.Den záchranářů Ústeckého kraje – Chomutov
5.9.Putovní Džbán OSH Krásný Dvůr
19.9.MH pohár starosty OSH Koštice
12.9.Závěrečná kola soutěží – Tohatsu a Stimax
záříAktiv Zasloužilých hasičů, Podbořany
10.10.Zahájení hry Plamen 2020/2021
5.12.Sněm představitelů SDH a OSH

Okresní odborné rady se budou scházet dle plánu práce, který předloží.