Plán činnosti výkonného výboru OSH v roce 2018

21. 2. 2018

Průběh VVH SDH
Hospodaření OSH 2017
Seznámení s inventarizací 2017
Kontrola odvodu čl. příspěvků z SDH na OSH
Jmenování komise na vyhodnocení PO očima dětí
Organizační: plán soutěží, školení rozhodčích v PS a MH, prevence a ochrana obyvatel, informace o odvodu čl. příspěvku z OSH na ústředí


25. 4. 2018

Příprava Okrskových porad
OZ soutěží: PS, Plamen
Příprava Dne záchranářů
Organizační: příprava okrskového kola v PS, průběžná zpráva hospodaření


27. 6. 2018

Zhodnocení okresního kola v PS a Plamen
Zpráva vedoucích odborných rad z jejich činnosti
Seznámení se státní dotací MV a MŠMT a jejich rozdělení
Zhodnocení okrskových porad
Organizační: OZ soutěže MH o pohár OSH


26. 9. 2018

Zhodnocení soutěže o pohár OSH
Příprava soutěží na rok 2019
Rozbor hospodaření za pololetí a čerpání dotací
Organizační: zhodnocení účasti na krajských soutěžích


29. 11. 2018

Příprava shromáždění představitelů SDH a VV a OR
Příprava VVH SDH
Projednání rozpočtu a plánu práce VV OSH na rok 2019
Rozbor hospodaření za rok 2018
Organizační: kontrola čl. základny


8. 12. 2018

Shromáždění představitelů SDH, VV a OR OSH místo bude upřesněno


Stále body jednání: Zahájení, kontrola zápisu z posledního jednání, usnesení, různé, závěr.

Porady VV OSH se budou konat pravidelně každou poslední středu v měsíci od 15:00 hod na stanici HZS Žatec.
V případě naléhavých úkolů bude svolána koordinační komise ve složení:

  • starosta OSH
  • náměstek starosty OSH
  • vedoucí odborné rady, které se úkol týká

Zpracoval: Starosta OSH Louny - Jiří Henc