Plán činnosti výkonného výboru OSH v roce 2014

29. 1. 2014

Průběh VVH SDH
Hospodaření OSH 2013
Seznámení z inventarizací 2013
Organizační: plán soutěží a ostatních akcí v roce 2014


26. 2. 2014

Příprava semináře Prevence a ochrana obyvatel
Kontrola odvodu čl. příspěvků z SDH na OSH
Informace z VVH SDH
Organizační: příprava školení (mládež, sport, prevence)


26. 3. 2014

OZ branný závod Slavětín
Kontrola odvodu čl. příspěvků z SDH na OSH
Jmenování komise na vyhodnocení PO očima dětí
Organizační: plán soutěží, informace o odvodu čl. příspěvku z OSH na ústředí


30. 4. 2014

Příprava Okrskových porad
OZ soutěží: PS, Plamen
Seznámení s průběhem jednání Sněmu starostů OSH
Organizační: průběžná zpráva hospodaření


28. 5. 2014

Zhodnocení okresního kola v PS
Informace o průběhu okresního kola v PS
Seznámení se státní dotací MV a MŠMT a jejich rozdělení
Organizační: průběh okrskových porad


28. 8. 2014

Zpráva vedoucích odborných rad z jejich činnosti
Porada s aktivem ZH
Seznámení čerpání dotace MTZ a volnočasová aktivita SDH
Příprava Plamen 2015
Rozbor hospodaření za pololetí
Organizační: OZ soutěže MH o pohár OSH, zhodnocení účasti na krajských soutěžích


24. 9. 2014

Zhodnocení soutěže o pohár OSH
Příprava soutěží na rok 2015
Organizační: propojištěnost v našem okrese


26. 11. 2014

Informace ze Sněmu starostů OSH
Příprava okrskových porad
Rozbor hospodaření OSH
Příprava společného jednání VV a OR
Příprava VVH SDH
Projednání rozpočtu OSH na rok 2015
Organizační: kontrola čl. základny

13. 12. 2014

Společné jednání VV a OR OSH místo bude upřesněno)
Celkové zhodnocení činnosti OSH za rok 2014
Příprava inventarizace

Stále body jednání: Zahájení, kontrola zápisu z posledního jednání, usnesení, různé, závěr.

Porady VV OSH se budou konat pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci od 15:00 hod nastanici HZS Žatec.
V případě naléhavých úkolů bude svolána koordinační komise ve složení:

  • starosta OSH
  • náměstek starosty OSH
  • vedoucí odborné rady, které se úkol týká

Zpracoval: Starosta OSH Louny - Jiří Henc