Plán činnosti výkonného výboru OSH v roce 2011

 • 27. 1. 2011 - Průběh VVH SDH, hospodaření OSH 2010, seznámení s inventarizací 2010. Organizační: Plán soutěží.
 • 24. 2. 2011 - Kontrola odvodu čl. příspěvků z SDH na OSH, infornace z VVH SDH. Organizační: Příprava školení (mládež, sport, prevence)
 • 31. 3. 2011 - POZOR! Výjezdní zasedání - od 16 hodin v Kryrech! Kontrola odvodu čl. příspěvků z SDH na OSH, Jmenování komise na vyhodnocení PO očima dětí. Organizační: Plán soutěží, informace o odvodu čl. příspěvků z OSH na ústředí.
 • 28. 4. 2011 - Projednání okrskových porad, OZ Sv. Florián a okresního kola hry Plamen, seznámení s jednáním sněmu starostů OSH. Organizační: příprava I. kol soutěží v PS, průběžná zpráva o hospodaření OSH Louny.
 • 26. 5. 2011 - Informace o průběhu I. kol PS, zhodnocení soutěže Sv. Florián a hry Plamen, seznámení s přidělením státní dotace od MV a MŠMT, OZ II. kola soutěže v PS. Organizační: seznámení s průběhem okrskových porad.
 • 30. 6. 2011 - Zhodnocení II. kola soutěže v PS, zpráva vedoucích odborných rad, porada z aktivem ZH. Organizační: projednání OZ soutěže ml. hasičů O pohár OSH Louny.
 • 25. 8. 2011 - Seznámení s čerpáním dotace MTZ a volnočasá aktivita SDH, příprava Plamen 2012, rozbor hospodaření OSH za I. pololetí 2011. Organizační: Zhodnocení účasti na kraj. soutěžích.
 • 29. 9. 2011 - Zhodnocení soutěže O pohár OSH, příprava soutěží na rok 2012. Organizační: Propojištěnost v našem okrese.
 • 27. 10. 2011 - Informace o sněmu starostů OSH, příprava okrskových porad, rozbor hospodaření OSH.
 • 24. 11. 2011 - Příprava společného jednání výkonného výboru a odb. rad OSH, příprava VVH SDH, příprava rozpočtu OSH Louny na rok 2012. Organizační: Kontrola členské základny.
 • 17. 12. 2011 - Společné jednání VV a OR OSH Louny (místo konání bude upřesněno), celkové zhodnocení činnosti OSH v roce 2011. Organizační: Inventarizace majetku OSH Louny.

Stálé body jednání: Zahájení, kontrola zápisu z posledního jednání a usnesení.

Porady VV OSH se budou konat pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci od 15:00 hod nastanici HZS Žatec.
V případě naléhavých úkolů bude svolána koordinační komise ve složení: starosta OSH, náměstek a vedoucí odb. rady, které se úkol týká.

Zpracoval: Starosta OSH Louny - Jiří Henc