Plán činnosti odborné rady velitelů v roce 2010

  • 8. 4. 2010 - Vydání pokynů pro konání I. kola soutěže v PS, příprava na soutěž Sv. Florián.
  • 6. 5. 2010 - Upřesnění organizačního zajištění na soutěž Sv. Florián, příprava na II. kolo soutěže v PS, kontrola soutěží na jednotlivých okrscích, příprava organizačního zajištění krajského kola soutěže v PS.
  • 3. 6. 2010 - Zhodnocení soutěží na jednotlivých okrscích, organizační zajištění II. kola soutěže v PS, upřesnění organizačního zajištění krajského kola soutěže v PS.
  • 2. 9. 2010 - Zhodnocení II. kola soutěže v PS a krajského kola soutěže v PS, příprava na soutěž O putovní džbán OSH Louny.
  • 4. 11. 2010 - Zhodnocení soutěží v průběhu roku 2010, kontrola plnění plánu činnosti 2010, příprava plánu činnosti ORV na rok 2011.
  • Prosinec 2010 - datum bude upřesněn - společné jednání členů OSH ČMS Louny.

Jednání ORV se bude konat pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 15:00 hod na OSH Louny.

Zpracoval: Vedoucí ORV - Pavel Suchý