Plán práce odborné rady mládeže v roce 2016

18.2.2016 od 17:00

Informace z jednání Krajské rady mládeže
Plnění odborností mladých hasičů
Školení vedoucích kolektivů MH, členů ORM a rozhodčích pro Plamen - termín a místo konání
Projednání termínů soutěží pro děti v okresu na rok 2015
Kontrola překážek a technického vybavení pro soutěže MH

21.4.2016 od 17:00

Kontrola a upřesnění členské základny MH a Dorostu v SDH
Zhodnocení školení vedoucích a rozhodčích
Organizační zabezpečení Plamen: Krásný Dvůr 3.-5.6.2015
Dohodnutí termínu přípravy překážek na Plamen – pokud bude třeba
Vyhodnocení PO očima dětí v okrese Louny
Soutěž Dorost – Upřesnění

23.6.2016 od 17:00

Zhodnocení okresního kola Plamen a Dorost
Delegování rozhodčích na krajské kolo Plamen
Příprava na pohár MH OSH

21.9.2016 od 17:00

Zhodnocení krajského kola Plamen 2015 - 2016
Kontrola přihlášek na Plamen 2015 – 2016 (závod požární všestrannosti)
Příprava organizačního Závodu požární všestrannosti
Informace k vyhodnocení PO očima dětí na celorepublikové úrovni
Úklid překážek a uložení vybavení na soutěže, plán oprav porouchaných překážek pokud bude třeba domluvit termín
Zhodnocení soutěže o Pohár ASH mladých hasičů

17.11.2015 od 17:00

Zhodnocení činnosti ORM, rozhodčích, vedoucích kolektivů a kolektivů MH a dorostu
Projednání připomínek a doplňků do plánu ORM a plánu soutěží
PO očima dětí na rok 2017
Plán soutěží MH a dorostu na 2017

Schůze ORM Louny se konají dle plánu a Hasičské stanici Louny.
Do plánu činnosti lze přidávat body k jednání dle potřeby a žádosti jednotlivých vedoucí a členů rady po schválení ORM.

Vedoucí ORM Louny – Pavel Vaňourek
e-mail: P.Vanourek@seznam.cz