Plán činnosti odborné rady mládeže v roce 2012

  • 19. 1. 2011 - Požární ochrana očima dětí: společné jednání s okresní radou prevence, plnění odborností mladých hasičů v okrskách, školení vedoucích kolektivů MH, členů ORM a rozhodčích pro Plamen, kontrola platnosti průkazek rozhodčích pro PLAMEN.
  • 22. 3. 2011 - Kontrola a upřesnění členské základny MH a Dorostu na SDH, informace z jednání krajské ORM, zhodnocení plnění odborností mladých hasičů, informace o konání soutěží mladých hasičů v jednotlivých SDH.
  • 18. 4. 2011 - Příprava na zabezpečení okr. Kola PLAMEN 2012, Zhodnocení průběhu školení vedoucích kolektivů MH, členů ORM a rozhodčích, upřesnění přihlášek na okr. kolo PLAMEN 2012, domluvení termínu přípravy překážek a materiálu na soutěže.
  • 16. 5. 2011 - Organizační zabezpečení PLAMEN - poslední doladění!, výběr rozhodčích na KRAJSKÉ KOLO PLAMEN, soutěž DOROST - Upřesnění kde bude soutěžit dorost o postup do kraje.
  • 20. 6. 2011 - Zhodnocení okresního kola PLAMEN + DOROSTU, příprava na pohár okresního sdružení hasičů okresu LOUNY.
  • 19. 9. 2011 - Kontrola přihlášek na PLAMEN 2013 (závod požární všestrannosti), příprava organizačního zabezpečení závodu požární všestrannosti.
  • 18. 10. 2011 - Zhodnocení soutěže o Pohár okresního sdružení hasičů okresu LOUNY, zhodnocení činnosti ORM, vedoucích kolektivů, rozhodčích a samotných kolektivů mladých hasičů a dorostu na okresu, úklid překážek a materiálu na soutěže (domluvení termínu a podrobností).
  • Prosinec 2011 - Společné zasedání odborných rad a výkonného výboru okresu Louny - místo a datum bude upřesněno před konáním.

Porada členů odborné rady mládeže a vedoucích kolektivů mladých hasičů SDH bude probíhat dle Plánu činnosti vždy v daném termínu od 16.00 na Požární stanici HZS Louny.
Do plánu činnosti lze přidávat body k jednání po předešlém návrhu na setkání ORM.
Datumy schůzek a případně i čas jejích konání může být měněn ale vždy po předešlém projednání na ORM.

Zpracoval: Vedoucí ORM - Pavel Vaňourek