Plán činnosti odborné rady mládeže v roce 2010

  • 21. 4. 2010 - Kontrola platnosti průkazů rozhodčích pro soutěže MH, projednání organizačního zabezpečení okresního kola hry Plamen, projednání školení vedoucích kolektivů MH a rozhodčích MH.
  • 19. 5. 2010 - Upřesnění přihlášek na okrení kolo Plamen 2010, upřesnění organizačního zabezpečení okresního kola Plamen a dorostu, výběr a upřesnění rozhodčích pro krajské kolo hry Plamen 2010.
  • 16. 6. 2010 - Zhodnocení okresního kola Plamen 2009, příprava na pohár OSH Louny, projednání podmínek pro Plamen 2010 a dorostu.
  • 15. 9. 2010 - Kontrola přihlášek na Plamen 2010 / dorost + VPZ /, příprava organizačního zabezpečení VPZ + dorostu, zhodnocení soutěže O pohár OSH Louny.
  • 20. 10. 2010 - Projednání školení vedoucích kolektivů MH a členů ORM OSH Louny, upřesnění OZ VPZ MH + dorostu, zhodnocení činnosti členů ORM.
  • Prosinec 2010 - datum bude upřesněn - společné jednání členů OSH ČMS Louny.

Jednání členů ORM a vedoucích MH se bude konat dle tohoto plánu od 16. oo hod na OSH Louny. V případě změny budou zaslány pozvánky všem členům ORM a vedoucím MH.

Zpracoval: Vedoucí ORM - Pavel Vaňourek