Shromáždění delegátů SDH okresu Louny

Shromáždění delegátů SDH okresu Louny se konalo dne 13. března 2010 v Lounech v hotelu Union od 09. oo hod. Na jednání bylo písemně pozváno 70 delegátů SDH, dostavilo se 49 delegátů s hlasem rozhodujícím. Dále byli přítomni delegáti SDH s hlasem poradním a další hosté (HZS ÚO Žatec, Ústřední a Krajský výbor SH ČMS, HVP a. s. Praha, MÚ Louny).

Shromáždění delegátů SDH schválilo:

 • program jednání a jednací řád
 • zprávu o zaměření činnosti OSH ČMS Louny do roku 2015
 • návrh kandidátky členů do KSH ČMS a ÚV SH ČMS

  Shromáždění delegátů SDH zvolilo:

 • pracovní předsednictvo, volební, mandátovou a návrhovou komisi
 • starostu OSH ČMS Louny
 • výkonný výbor OSH ČMS Louny
 • předsedu a členy okresní kontrolní a revizní rady OSH
 • delegáty na IV. řádný sjezd SH ČMS

  Shromáždění delegátů SDH vzalo na vědomí:

 • zprávu o činnosti OSH od posledního sněmu delegátů v roce 2005
 • zprávu kontrolní a revizní rady OSH přednesenou členem KRR OSH

  Shromáždění delegátů SDH potvrdilo:

 • vedoucího odborné rady velitelů, mládeže a prevence

  Shromáždění delegátů SDH vyslyšelo:

 • diskuzní příspěvky delegátů a hostů

  Pracovní předsednictvo předalo ocenění členům OSH a sborům dobrovolných hasičů okresu Louny, na závěr bylo projednáno a schváleno usnesení. Celé jednání bylo zakončeno slavnostním obědem

 •