Plán činnosti výkonného výboru OSH v roce 2015

28. 1. 2015

Průběh VVH SDH
Hospodaření OSH 2014
Seznámení z inventarizací 2014
Příprava semináře Prevence a ochrana obyvatel
Příprava školení (ved. MH, rozhodčí
Organizační: plán soutěží a ostatních akcí v roce 2015


25. 2. 2015

Příprava Sněmu delegátů SDH


21. 3. 2015

SD SDH Slavětín


1. 4. 2015

OZ branný závod Slavětín
Kontrola odvodu čl. příspěvků z SDH na OSH
Jmenování komise na vyhodnocení PO očima dětí
Organizační: plán soutěží, informace o odvodu čl. příspěvku z OSH na ústředí


29. 4. 2015

OZ soutěží: PS, Plamen
Seznámení s průběhem jednání Sněmu starostů OSH
Organizační: průběžná zpráva hospodaření


27. 5. 2015

Zhodnocení okresního kola v PS a Plamen
Seznámení se státní dotací MV a MŠMT a jejich rozdělení
Porada s aktivem ZH
Organizační: průběh okrskových porad


30. 9. 2015

Zpráva vedoucích odborných rad z jejich činnosti
Příprava Plamen 2015
Seznámení čerpání dotace MTZ a volnočasová aktivita SDH, hospodaření
Zhodnocení soutěže o pohár OSH
Příprava soutěží na rok 2015
Organizační:, zhodnocení účasti na krajských soutěžích


29. 10. 2015

Informace ze Sněmu starostů OSH
Příprava sněmu představitelů SDH
Příprava společného jednání VV a OR
Projednání rozpočtu OSH na rok 2015
Organizační: kontrola čl. základny

14. 11. 2015

Sněm představitelů SDH

12. 12. 2015

Společné jednání VV a OR OSH (místo bude upřesněno)
Celkové zhodnocení činnosti OSH za rok 2015
Příprava inventarizace

Stále body jednání: Zahájení, kontrola zápisu z posledního jednání, usnesení, různé, závěr.

Porady VV OSH se budou konat pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci od 15:00 hod nastanici HZS Žatec.
V případě naléhavých úkolů bude svolána koordinační komise ve složení:

  • starosta OSH
  • náměstek starosty OSH
  • vedoucí odborné rady, které se úkol týká

Zpracoval: Starosta OSH Louny - Jiří Henc