Plán činnosti výkonného výboru OSH v roce 2013

 • 30.1.2013 Průběh VVH SDH, hospodaření OSH 2012, seznámení z inventarizací 2012. Organizační: plán soutěží, propagační jízda hasičského auta.
 • 27.2.2013 Kontrola odvodu čl. příspěvků z SDH na OSH, informace z VVH SDH. Organizační: příprava školení (mládež, sport, prevence), jízda.
 • 27.3.2013 Kontrola odvodu čl. příspěvků z SDH na OSH, jmenování komise na vyhodnocení PO očima dětí. Organizační: plán soutěží, informace o odvodu čl. příspěvku z OSH na ústředí, jízda.
 • 24.4.2013 Příprava Okrskových porad, OZ soutěží: Sv, FLORIÁN, Plamen, seznámení z jednání Sněmu starostů OSH. Organizační: příprava okrskového kola v PS, průběžná zpráva hospodaření.
 • 29.5.2013 Informace o průběhu okr. kol. v PS, zhodnocení soutěže Sv. FLORIÁN a Plamen, seznámení ze státní dotací MV a MŠMT a jejich rozdělení, OZ okresního kola v PS. Organizační: průběh okrskových porad, jízda.
 • 26.6.2013 Zhodnocení okresního kola v PS, zpráva vedoucích odborných rad z jejich činnosti, porada z aktivem ZH, zhodnocení spanilé jízdy historického auta. Organizační: OZ soutěže MH o pohár OSH.
 • 28.8.2013 Seznámení čerpání dotace MTZ a volnočasová aktivita SDH, příprava Plamen 2014, rozbor hospodaření za pololetí. Organizační: zhodnocení účasti na krajských soutěžích.
 • 25.9.2013 Zhodnocení soutěže o pohár OSH, příprava soutěží na rok 2014. Organizační: propojištěnost v našem okrese.
 • 30.10.2013 Informace ze Sněmu starostů OS, příprava okrskových porad, rozbor hospodaření OSH.
 • 27.11.2013 Příprava společného jednání VV a OR, příprava VVH SDH, projednání rozpočtu OSH na rok 2014. Organizační: kontrola čl. základny.
 • 14.12.2013 Společné jednání VV a OR OSH místo bude upřesněno, celkové zhodnocení činnosti OSH, příprava inventarizace.

Stálé body jednání: Zahájení, kontrola zápisu z posledního jednání a usnesení.

Porady VV OSH se budou konat pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci od 15:00 hod nastanici HZS Žatec.
V případě naléhavých úkolů bude svolána koordinační komise ve složení: starosta OSH, náměstek a vedoucí odb. rady, které se úkol týká.

Zpracoval: Starosta OSH Louny - Jiří Henc