Plán činnosti výkonného výboru OSH v roce 2010

  • 29. 4. 2010 - Projednání okrskových porad, projednání přípravy soutěže Sv. Florián,organizačního zajištění soutěže okresního kola hry Plamen, seznámení s jednáním sněmu starostů v Přibyslavy. Organizační: příprava I. kol soutěží v PS, průběžná zpráva o hospodaření OSH Louny za I.čtvrtletí, příprava na krajské kolo hry Plamen.
  • 27. 5. 2010 - Informace o průběhu I. kol PS, informace o průběhu soutěže Sv. Florián, seznámení s přidělením státní dotace od MV a MŠMT. Organizační: projednání OZ II. kola soutěže v PS, seznámení s průběhem okrskových porad, příprava na krajské kolo hry Plamen.
  • 24. 6. 2010 - Projednání OZ krajského kola soutěže v PS, zhodnocení průběhu II. kola soutěže v PS, zhodnocení průběhu okresního kola hry Plamen, rozdělení státních dotací od MŠMT na SDH, kontrola členských podílů na OSH. Organizační: projednání OZ soutěže ml. hasičů O pohár OSH Louny.
  • 26. 8. 2010 - Projednání soutěže O putovní džbán OSH, příprava na zahájení hry Plamen, rozbor hospodaření OSH za I. pololetí 2010. Organizační: zhodnocení krajské soutěže v PS a Plamen, projednání školení rozhodčích pož. sportu, projednání školení vedoucích kolektivů MH.
  • 23. 9. 2010 - Seznámení s čerpáním stát. dotací od MV a MŠMT, projednání OZ ZPV ml. hasičů 2011, projednání průběhu soutěží na SDH. Organizační: projednání OZ soutěže O putovní džbán OSH Louny.
  • 29. 10. 2010 - Informace o sněmu starostů OSH v Přibyslavy, projednání konání okrskových porad, rozbor hospodaření OSH za III. čtvrtletí 2010. Organizační: kontrola členské základny SDH.
  • 25. 11. 2010 - Příprava na společné jednání výkonného výboru a odb. rad OSH, kontrola čerpání státních dotací od MV a MŠMT, projednání přípravy na výroční valné hromady SDH, příprava rozpočtu OSH Louny na rok 2011. Organizační: projednání zapojení SDH do aktivit u HVP a. s. Praha.
  • 18. 12. 2010 - Společné jednání VV a OR OSH Louny - zhodnocení celkové činnosti OSH v roce 2010, rozbor hospodaření OSH v roce 2010, projednání rozpočtu na rok 2011. Organizační: průběh výročních valných hromad na SDH, inventarizace majetku OSH Louny.

Jednání VV OSH se bude konat pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci od 15:00 hod na OSH Louny.

Zpracoval: Starosta OSH Louny - Jiří Henc