Plán činnosti odborné rady velitelů v roce 2018

8. 2. 2018

Projednání kalendáře soutěží v roce 2018
Školení rozhodčích PS - termín, místo
Příprava školení velitelů a strojníků pro rok 2018 - info
Plnění odbornosti hasič III. a II., termíny okrsků
Plán výjezdních zasedání OORV – 6. 9. 2018
Příprava OZ braného závodu (Slavětín 21. 4. 2018)
Příprava soutěže "Tohatsu cup" (OZ + rozhodčí)
Ostatní


12. 4. 2018

Zhodnocení průběhu školení rozhodčích PS
Příprava hřiště Telce
Delegování rozhodčích na braný závod do Slavětína (21. 4. 2018)
Příprava a organizace okrskových kol PS (do 27. 5. 2018)
Delegování hlavních rozhodčích pro okrsková kola PS
Doplnění kalendáře PS o soutěže pohárové
OZ okresního kola PS – potvrzení místa a termínu konání
Zabezpečit účast rozhodčích PS na okresním kole PS - 9. 6. 2018
Zabezpečit účast družstev mužů a žen na kraj. kole PS - 24. 6. 2018
Ostatní


31. 5. 2018

Zhodnocení konání okrskového a příprava okresního kola PS
Zhodnocení průběhu soutěže Tohatsu v LN
Zhodnocení Branného závodu Slavětín
Delegování rozhodčích pro krajské kolo PS (24. 6. 2018)
Příprava soutěže o put. Džbán - K. Dvůr
Zhodnocení činnosti okrsků za I. pololetí 2018
Ostatní


6. 9. 2018


Výjezdní zasedání
Zhodnocení krajského kola PS
Info MČR PS
Zhodnocení PS o put. Džbán K.Dvůr
Info MČR TFA
NC a ostatní metodická zaměstnání jednotek
Ostatní


8. 11. 2018

Zhodnocení činnosti OORV za rok 2018
Hodnocení plnění odbornosti hasič a strojník
Kontrola činnosti rozhodčích PS okresu Louny za rok 2018
Příprava plánu práce OORV pro rok 2019
Příprava plánu soutěží pro rok 2019
Ostatní


8. 12. 2018

Společné zasedání VV a OOR OSH Louny


Stálý bod každého jednání je kontrola zápisu z minulé porady.
Jednání OORV se bude konat ve výše uvedené termíny od 16:00 hod na stanici HZS Louny, kromě domluvených výjezdních zasedání.
V případě naléhavých úkolů bude svolána komise ORV ve složení: vedoucí ORV, starosta OSH a náměstek starosty OSH pro represi.

Zpracoval: Vedoucí ORV - Pavel Suchý