Plán činnosti odborné rady velitelů v roce 2017

2. 2. 2017

Projednání kalendáře soutěží v roce 2017
Školení rozhodčích PS- termín, místo
Příprava školení velitelů a strojníků pro rok 2017
Plnění odbornosti hasič III. a II., termíny okrsků
Plán výjezdních zasedání OORV – 14.9.2017
Příprava OZ braného závodu (Slavětín 22.4.2017)
Příprava soutěže "Tohatsu cupu" (OZ + rozhodčí)
Strategický plán rozvoje represe
Ostatní


6. 4. 2017

Zhodnocení průběhu školení rozhodčích PS
Příprava hřiště Telce
Delegování rozhodčích na braný závod do Slavětína (22.4.2017)
Příprava a organizace okrskových kol PS (do 28.5.2017)
Delegování hlavních rozhodčích pro okrsková kola PS
Doplnění kalendáře PS o soutěže pohárové
OZ okresního kola PS – potvrzení místa konání
Zabezpečit účast rozhodčích PS na okresním kole PS-10.6.2017
Zabezpečit účast družstev mužů a žen na kraj. kole PS-18.6.2017
Info: soutěž TFA - krajské kolo Libočany - Žatec
Ostatní


1. 6. 2017

Zhodnocení konání okrskového a příprava okresního kola PS
Zhodnocení průběhu soutěže Tohatsu v LN
Zhodnocení Branného závodu Slavětín
Delegování rozhodčích pro krajské kolo PS (18.6.2017)
Příprava soutěže o put. Džbán - K.Dvůr
Příprava "Dne záchranářů" 3.6.2017 LN
Zhodnocení činnosti okrsků za I. pololetí 2017
Ostatní


14. 9. 2016


Výjezdní zasedání
Zhodnocení krajského kola PS
Info MČR PS
Zhodnocení PS o put. Džbán K.Dvůr
Info MČR TFA
Zhodnocení "Dne záchranářů"
NC a ostatní metodická zaměstnání jednotek
Ostatní


2. 11. 2017

Zhodnocení činnosti OORV za rok 2017
Hodnocení plnění odbornosti hasič a strojník
Kontrola činnosti rozhodčích PS okresu Louny za rok 2017
Příprava plánu práce OORV pro rok 2018
Příprava plánu soutěží pro rok 2018
Ostatní


9. 12. 2017

Společné zasedání VV a OOR OSH Louny


Stálý bod každého jednání je kontrola zápisu z minulé porady.
Jednání OORV se bude konat pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 16:00 hod na stanici HZS Louny. V případě naléhavých úkolů bude svolána komise ORV ve složení: vedoucí ORV, starosta OSH a náměstek starosty OSH pro represi.

Zpracoval: Vedoucí ORV - Pavel Suchý