Plán činnosti odborné rady velitelů v roce 2016

4. 2. 2016

Projednání kalendáře soutěží v roce 2016
Školení rozhodčích PS- termín, místo
Příprava školení velitelů a strojníků pro rok 2016
Plnění odbornosti hasič III. a II., termíny okrsků
Plán výjezdních zasedání OORV – 8.9.2016
Příprava OZ braného závodu (Slavětín 30.4.2016)
Příprava soutěže "Tohatsu cupu" (OZ + rozhodčí)
NC čerpadla Tohatsu – kopec Raná
Ostatní


7. 4. 2016

Zhodnocení průběhu školení rozhodčích PS
Příprava hřiště Telce
Delegování rozhodčích na braný závod do Slavětína (30.4.2016)
Příprava a organizace okrskových kol PS (do 29.5.2016)
Delegování hlavních rozhodčích pro okrsková kola PS
Doplnění kalendáře PS o soutěže pohárové
OZ okresního kola PS – potvrzení místa konání
Zabezpečit účast rozhodčích PS na okresním kole PS-11.6.2016
Zabezpečit účast družstev mužů a žen na kraj. kole PS-18.6.2016(popř.výběr okresu)
Info: soutěž TFA Brandov (MO)
Ostatní


2. 6. 2016

Zhodnocení konání okrskového a okresního kola PS
Zhodnocení průběhu soutěže Tohatsu v LN
Zhodnocení Branného závodu Slavětín
Delegování rozhodčích pro krajské kolo PS (18.6.2016)
Příprava soutěže o put. Džbán - K.Dvůr
Zhodnocení činnosti okrsků za I. pololetí 2016
Ostatní


8. 9. 2016


Výjezdní zasedání
Zhodnocení krajského kola PS
Info MČR PS
Zhodnocení PS o put. Džbán K.Dvůr
Info MČR TFA
NC a ostatní metodická zaměstnání jednotek
Ostatní


3. 11. 2016

Zhodnocení činnosti OORV za rok 2016
Hodnocení plnění odbornosti hasič a strojník
Kontrola činnosti rozhodčích PS okresu Louny za rok 2016
Příprava plánu práce OORV pro rok 2017
Příprava plánu soutěží pro rok 2017
Ostatní


10. 12. 2016

Společné zasedání VV a OOR OSH Louny


Stálý bod každého jednání je kontrola zápisu z minulé porady.
Jednání OORV se bude konat pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 16:00 hod na stanici HZS Louny. V případě naléhavých úkolů bude svolána komise ORV ve složení: vedoucí ORV, starosta OSH a náměstek starosty OSH pro represi.

Zpracoval: Vedoucí ORV - Pavel Suchý