Plán činnosti odborné rady velitelů v roce 2014

5. 2. 2015

Projednání kalendáře soutěží v roce 2015
Školení rozhodčích PS- termín, místo
Příprava školení velitelů a strojníků pro rok 2015
Plnění odbornosti hasič a strojník
Plán výjezdních zasedání OORV – 10.9.2015
Příprava OZ braného závodu
Příprava soutěže "Tohatsu cupu" (OZ + rozhodčí)
Ostatní


9. 4. 2015

Zhodnocení průběhu školení rozhodčích PS
Příprava hřiště Telce
Delegování rozhodčích na braný závod do Slavětína (25.4.2015)
Příprava a organizace okrskových kol PS (do 17.5.2015)
Delegování hlavních rozhodčích pro okrsková kola PS
Doplnění kalendáře PS o soutěže pohárové
OZ okresního kola PS – předat postupujícím družstvům z okrsků
Zabezpečit účast rozhodčích PS na okresním kole PS-30.5.2015
Zabezpečit účast družstev mužů a žen na kraj. kole PS-13.6.2015(popř.výběr okresu)
Ostatní


4. 6. 2015

Zhodnocení konání okrskového a okresního kola PS
Zhodnocení průběhu soutěže Tohatsu v LN
Zhodnocení Branného závodu Slavětín
Delegování rozhodčích pro krajské kolo PS
Příprava soutěže o put. Džbán - K.Dvůr
Zhodnocení činnosti okrsků za I. pololetí 2015
Ostatní


10. 9. 2015


Výjezdní zasedání
Zhodnocení krajského kola PS
Info MČR PS
Zhodnocení PS o put. Džbán K.Dvůr
NC a ostatní metodická zaměstnání jednotek
Ostatní


5. 11. 2015

Zhodnocení činnosti OORV za rok 2015
Hodnocení plnění odbornosti hasič a strojník
Kontrola činnosti rozhodčích PS okresu Louny za rok 2015
Příprava plánu práce OORV pro rok 2016
Příprava plánu soutěží pro rok 2016
Ostatní


12. 12. 2015

Společné zasedání VV a OOR OSH Louny


Stálý bod každého jednání je kontrola zápisu z minulé porady.
Jednání OORV se bude konat pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 16:00 hod na stanici HZS Louny. V případě naléhavých úkolů bude svolána komise ORV ve složení: vedoucí ORV, starosta OSH a náměstek starosty OSH pro represi.

Zpracoval: Vedoucí ORV - Pavel Suchý