Plán činnosti odborné rady velitelů v roce 2014

6. 2. 2014

Projednání kalendáře soutěží v roce 2014
Školení rozhodčích PS- termín, místo
Příprava školení velitelů a strojníků pro rok 2014
Plnění odbornosti hasič a strojník
Plán výjezdních zasedání OORV – 11.9.2014
Příprava OZ braného závodu
Ostatní


3. 4. 2014

Zhodnocení průběhu školení rozhodčích PS
Příprava soutěže „Tohatsu Fire Cup„ (OZ + rozhodčí)
Příprava hřiště Telce
Delegování rozhodčích na braný závod do Slavětína (26.4.2014)
Příprava a organizace okrskových kol PS (do 17.5.2014)
Delegování hlavních rozhodčích pro okrsková kola PS
Doplnění kalendáře PS o soutěže pohárové
OZ okresního kola PS – předat postupujícím družstvům z okrsků
Zabezpečit účast rozhodčích PS na okresním kole PS
Zabezpečit účast družstev mužů a žen na kraj. kole PS (popř.výběr okresu)
Ostatní


5. 6. 2014

Zhodnocení konání okrskového a okresního kola PS
Zhodnocení soutěže Tohatsu v LN
Zhodnocení Branného závodu Slavětín
Delegování rozhodčích pro krajské kolo PS
Příprava soutěže o put. Džbán - K.Dvůr
Zhodnocení činnosti okrsků za I. pololetí 2014
Ostatní


11. 9. 2014


Výjezdní zasedání
Zhodnocení krajského kola PS
Info MČR PS 27.- 29.6. 2014
Zhodnocení PS o put. Džbán K. Dvůr
NC a ostatní metodická zaměstnání jednotek
Ostatní


6. 11. 2014

Zhodnocení činnosti OORV za rok 2014
Hodnocení plnění odbornosti hasič a strojník
Kontrola činnosti rozhodčích PS okresu Louny za rok 2014
Příprava plánu práce OORV pro rok 2015
Příprava plánu soutěží pro rok 2015
Ostatní


13. 12. 2014

Společné zasedání VV a OOR OSH Louny


Stálý bod každého jednání je kontrola zápisu z minulé porady.
Jednání OORV se bude konat pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 16:00 hod na stanici HZS Louny. V případě naléhavých úkolů bude svolána komise ORV ve složení: vedoucí ORV, starosta OSH a náměstek starosty OSH pro represi.

Zpracoval: Vedoucí ORV - Pavel Suchý