Plán činnosti odborné rady velitelů v roce 2013

  • 7. 2. 2010 - Projednání konání soutěží v roce 2013, školení rozhodčích PS - termín - místo, příprava školení velitelů a strojníků pro rok 2013 + plnění odbornosti hasič a strojník, plán výjezdních zasedání ORV, příprava OZ braného závodu, ostatní.
  • 4. 4. 2010 - Zhodnocení průběhu školení rozhodčích PS, zpráva s konání školení velitelů a strojníků + hodnocení plnění odbornosti hasič a stroj, příprava soutěže Sv.Florián 2013 - upřesnění a rozeslání OZ v okrese a kraji, příprava hřiště, delegování rozhodčích na braný závod do Slavětína, ostatní.
  • 9. 5. 2010 - Zhodnocení braného závodu, OZ I.kol PS, upřesnění termínů, delegování rozhodčích pro I.kola PS, doplnění kalendáře PS o soutěže pohárové, OZ II.kola PS – předat postupujícím z okrsků, ostatní.
  • 13. 6. 2010 - Zhodnocení konání I.kol P, zhodnocení soutěže Sv.Florián, II.kolo okresní PS, příprava hřiště, delegování rozhodčích, technické zabezpečení soutěže, pomoc při přípravě mužstev postupujících do III.(krajského) kola PS, delegování rozhodčích pro III. kolo PS, příprava soutěže o put. Džbán – K. Dvůr, zhodnocení činnosti okrsků za I. Pololetí 2013, ostatní.
  • 12. 9. 2010 - Zhodnocení II.kola, zhodnocení III.kola PS, info MČR PS Mladá Boleslav, zhodnocení PS o put. Džbán K. Dvůr, info o činnosti okrsků, NC atd., ostatní.
  • 8. 11. 2010 - Zhodnocení činnosti OORV za rok 2013, hodnocení plnění odbornosti hasič a strojník, kontrola činnosti rozhodčích PS okresu Louny za rok 2013, příprava plánu práce OORV pro rok 2014, příprava plánu soutěží pro rok 2014, ostatní.
  • 14. 12. 2010 - Společné zasedání VV a OOR OSH Louny.

Stálý bod každého jednání je kontrola zápisu z minulé porady.
Jednání ORV se bude konat pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 16:00 hod na stanici HZS Louny. V případě naléhavých úkolů bude svolána komise ORV ve složení: vedoucí ORV, starosta OSH a náměstek starosty OSH pro represi.

Zpracoval: Vedoucí ORV - Pavel Suchý