Plán činnosti odborné rady velitelů v roce 2012

  • 2. 2. 2010 - Projednání soutěží pro rok 2011, schválení kalendáře soutěží v PS jedn. SDH a OV na rok 2011, školení rozhodčích PS - termín - místo, příprava školení velitelů a strojníků na rok 2012, plán výjezdních zasedáním zasedání ORV, příprava OZ branného závodu, ostatní.
  • 5. 4. 2010 - Zhodnocení průběhu školení rozhodčích PS, zpráva s konání školení velitelů a strojníků, příprava soutěže Sv.Florián 2012- upřesnění disciplín, příprava hřiště, hodnocení plnění odbornosti hasič a strojník, delegování rozhodčích na branný závod do Slavětína, ostatní.
  • 10. 5. 2010 - Zhodnocení soutěže Sv.Florián, zhodnocení branného závodu, OZ I.kol PS, upřesnění termínů, delegování rozhodčích pro I.kola PS, doplnění kalendáře PS o soutěže pohárové, ostatní.
  • 14. 6. 2010 - Zhodnocení konání I.kol PS, OZ II.(okresních) kol PS, příprava hřiště, pomoc při přípravě mužstev postupujících do III.(krajského) kola PS, delegování rozhodčích pro III. kolo PS, příprava soutěže o put. Džbán – K. Dvůr, zhodnocení činnosti okrsků za I. Pololetí 2012, ostatní.
  • 13. 9. 2010 - Zhodnocení II.kola, zhodnocení III.kola PS, z hodnocení PS o put. Džbán K.Dvůr, info o činnosti okrsků, NC atd., ostatní.
  • 8. 11. 2010 - Zhodnocení činnosti OORV za rok 2012, hodnocení plnění odbornosti hasič a strojník, kontrola činnosti rozhodčích PS okresu Louny za rok 2012, příprava plánu práce OORV pro rok 2013, příprava plánu soutěží pro rok 2013, ostatní.
  • 15. 12. 2010 - Společné zasedání VV a OOR OSH Louny.

Stálý bod každého jednání je kontrola zápisu z minulé porady.
Jednání ORV se bude konat pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 16:00 hod na stanici HZS Louny. V případě naléhavých úkolů bude svolána komise ORV ve složení: vedoucí ORV, starosta OSH a náměstek starosty OSH pro represi.

Zpracoval: Vedoucí ORV - Pavel Suchý