Plán činnosti odborné rady velitelů v roce 2011

  • 3. 2. 2011 - Projednání soutěží pro rok 2011, schválení kalendáře soutěží v PS jedn. SDH a OV na rok 2011, školení rozhodčích PS - termín - místo, příprava školení velitelů a strojníků na rok 2011 (čerpání mat. z příručky velitele, strojníka a programu KPO atd.), plán kontroly požárních zbrojnic spolu s výjezdním zasedáním, ORV (kontrola techniky, stavu PHM, tech.prostředků, prezenčních listin školení mužstva JPO atd.), ostatní.
  • 7. 4. 2011 - Delegování rozhodčích pro I.kola(okrsková) PS, pokyny a OZ pro konání I.kol(okrsková) PS, příprava soutěže Sv. Florián (termín- místo- disciplíny), hodnocení plnění odbornosti hasič a strojník, ostatní.
  • 12. 5. 2011 - Zhodnocení soutěže Sv.Florián, pokyny a OZ pro konání II.kola(okresního) PS, kontrola průběhu konání I.kol(okrskových) PS, doplnění kalendáře soutěží o pohárové soutěže jedn. SDH, ostatní.
  • 16. 6. 2011 - Zhodnocení konání I.kol PS(seznam postupujících mužstev), pokyny a OZ pro konání II.kol PS, kontrola činnosti okrsků za I.pololetí 2011(prezenční listiny, školení JPO, NC a PC, výjezdy atd.), příprava postupujících mužstev mužů i žen na III.kolo PS (kraj), delegování rozhodčích na III.kolo (krajské) PS, delegování rozhodčích na PS o Put. Džbán starosty OSH, ostatní.
  • 15. 9. 2011 - Zhodnocení II.kola (okresního) PS, zhodnocení III.kola (krajského) PS, příprava na soutěž o Putovní džbán starosty OSH (K.Dvůr ??), zhodnocení PS o Put.džbán starosty OSH, ostatní.
  • 10. 11. 2011 - Zhodnocení činnosti a plnění plánu práce ORV za uplynulé období roku 2011, kontrola plnění odbornosti hasič a strojník, zhodnocení provádění kontrol na jednotlivých JPO, kontrola činnosti rozhodčích na okrese Louny v roce 2011, kontrola činnosti jedn.okrsků za uplynulé období 2011, příprava plánu práce ORV okresu Louny pro rok 2012, ostatní.
  • 17. 12. 2011 - Společné zasedání VV a OR OSH Louny.

Stálý bod každého jednání je kontrola zápisu z minulé porady.
Jednání ORV se bude konat pravidelně každý první čtvrtek v měsíci od 16:00 hod na stanici HZS Louny. V případě naléhavých úkolů bude svolána komise ORV ve složení: vedoucí ORV, starosta OSH a náměstek starosty OSH pro represi.

Zpracoval: Vedoucí ORV - Pavel Suchý