Plán práce odborné rady prevence v roce 2014

7.2.2014

Kontrola zápisu Seznámení s plánem činnosti OORP na rok 2014
Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
Celorepublikové kolo soutěže POOD 2014
Příprava semináře pro preventivy SDH
Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry, praktické poznatky z oblasti čištění a kontrol komínů
Různé

23.3.2014

Seminář pro preventisty SDH a ostatní osoby

18.4.2014

Kontrola zápisu
Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
Příprava podkladů k vyhodnocení Celorepublikového kola soutěže POOD 2014 a vyhodnocení okresního kola.
Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem
Různé

27.6.2014

Kontrola zápisu
Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem
Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry – zaměření PVČ
Informace z okrskových porad – preventisté v jednotlivých SDH
Informace k přípravě semináře, jeho zaměření a získání odbornosti „Preventista III a II“
Různé

10.10.2014

Kontrola zápisu
Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem
Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry
Stanovení termínu semináře a přezkoušení pro členy OORP a zájemce odbornosti „Preventista III a II“
Příprava celorepublikového kola soutěže POOD 2015
Různé

Prosinec 2014

Společné zasedání VV + OR OSH
Zhodnocení celkové činnosti OSH v roce 2014


Jednání OORP budou probíhat v pátek od 17.00 hod. na požární stanici v Lounech.
V případě potřeby se sejde užší skupina odborné rady prevence – starosta OSH ČMS, vedoucí ORP a zástupce vedoucího ORP.

Zpracoval: Vedoucí ORP - Kosina Jaroslav