Plán práce odborné rady prevence v roce 2013

1.2.2013

 1. Kontrola zápisu
 2. Seznámení s plánem činnosti OORP na rok 2013
 3. Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
 4. Celorepublikové kolo soutěže POOD 2012/2013
 5. Příprava semináře pro preventivy SDH
 6. Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry, praktické poznatky z oblasti čištění a kontrol komínů
 7. Různé

23.3.2013

 • Seminář pro preventisty SDH – „Bezpečný domov“

26.4.2013

 1. Kontrola zápisu
 2. Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
 3. Příprava podkladů k vyhodnocení Celorepublikového kola soutěže POOD 2012/2013 a vyhodnocení okresního kola
 4. Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry
 5. Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem
 6. Různé

28.6.2013

 1. Kontrola zápisu
 2. Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
 3. Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem
 4. Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry – zaměření PVČ na „ Bezpečný domov“
 5. Informace z okrskových porad – preventisté v jednotlivých SDH
 6. Informace k přípravě semináře, jeho zaměření a získání odbornosti „Preventista III a II“
 7. Různé

11.10.2013

 1. Kontrola zápisu
 2. Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
 3. Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem
 4. Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry
 5. Stanovení termínu semináře a přezkoušení pro členy OORP a zájemce odbornosti „Preventista III a II“
 6. Příprava celorepublikového kola soutěže POOD 2013/2014
 7. Různé

Prosinec 2013

 1. Společné zasedání VV + OR OSH
 2. Zhodnocení celkové činnosti OSH v roce 2013

Jednání OORP budou probíhat v pátek od 17.00 hod. na OSH ČMS Louny.
V případě potřeby se sejde užší skupiny odborné rady prevence – starosta OSH ČMS, vedoucí ORP a zástupce vedoucího ORP.

Zpracoval: Vedoucí ORP - Kosina Jaroslav