Plán práce odborné rady prevence v roce 2011

4.2.2011

 1. Kontrola zápisu
 2. Seznámení s plánem činnosti OORP na rok 2011
 3. Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
 4. Celorepublikové kolo soutěže POOD 2010/2011
 5. Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) - poznatky, připomínky, náměty, požáry
 6. Různé

22.4.2011

 1. Kontrola zápisu
 2. Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
 3. Příprava podkladů k vyhodnocení Celorepublikového kola soutěže POOD 2010/2011 a vyhodnocení okresního kola
 4. Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry – zaměření PVČ na bezpečnost při rozdělávání ohně v přírodě
 5. Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem
 6. Různé

24.6.2011

 1. Kontrola zápisu
 2. Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
 3. Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem
 4. Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry
 5. Informace z okrskových porad – preventisté v jednotlivých SDH
 6. Informace k přípravě semináře, jeho zaměření a získání odbornosti „Preventista III a II“
 7. Různé

10.2011

 1. Kontrola zápisu
 2. Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
 3. Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem – změny ve lhůtách čištění komínů
 4. Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry
 5. Stanovení termínu semináře a přezkoušení pro členy OORP a zájemce odbornosti „Preventista III a II“
 6. Příprava celorepublikového kola soutěže POOD 2011/2012
 7. Různé

17.12.2011

 1. Společné zasedání VV + OR OSH
 2. Zhodnocení celkové činnosti OSH v roce 2011

Jednání OORP budou probíhat v pátek od 17.00 hod. na OSH ČMS Louny.
V případě potřeby se sejde užší skupiny odborné rady prevence – starosta OSH ČMS, vedoucí ORP a zástupce vedoucího ORP.

Zpracoval: Vedoucí ORP - Kosina Jaroslav