Plán práce odborné rady prevence v roce 2010

6.4.2010

 1. Seznámení členů OORP
 2. Projednání plánu OORP na rok 2010
 3. Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
 4. Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry
 5. Celorepublikové kolo soutěže POOD 2009/2010
 6. Různé

28.6.2010

 1. Kontrola zápisu
 2. Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
 3. Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem
 4. Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry
 5. Informace z okrskových porad – preventisté v jednotlivých SDH
 6. Informace k přípravě získání odbornosti „Preventista III“
 7. Různé

4.10.2010

 1. Kontrola zápisu
 2. Informace z ÚORP – KORP – VV OSH
 3. Aktuální informace v oblasti změn právních předpisů a technických norem – změny ve lhůtách čištění komínů
 4. Preventivně výchovná činnost v obcích (OÚ, občané, školy, kolektivy MH) – poznatky, připomínky, náměty, požáry
 5. Stanovení termínu semináře a přezkoušení pro členy OORP a zájemce odbornosti „Preventista III“
 6. Příprava celorepublikového kola soutěže POOD 2010/2011
 7. Různé

18.12.2010

 1. Společné zasedání VV + OR OSH
 2. Zhodnocení celkové činnosti OSH v roce

V případě potřeby se sejde užší skupiny odborné rady prevence – starosta OSH ČMS, vedoucí ORP a zástupce vedoucího ORP.

Zpracoval: Vedoucí ORP - Kosina Jaroslav