Plán práce odborné rady mládeže v roce 2018

14.2.2018 od 17:00

Informace z jednání Krajské rady mládeže
Plnění odborností mladých hasičů
Projednání termínů soutěží pro děti v okresu na rok 2018
Kontrola překážek a technického vybavení pro soutěže MH
Školení 24.2.2018: plán, osnova a upřesnění

18.4.2018 od 17:00

Kontrola a upřesnění členské základny MH a Dorostu v SDH
Zhodnocení školení vedoucích a rozhodčích
Organizační zabezpečení Plamen: Lubenec 25. - 27. 5. 2018
Dohodnutí termínu přípravy překážek na Plamen – pokud bude třeba
Vyhodnocení PO očima dětí v okrese Louny
Soutěž Dorost – Upřesnění: 10.6.2018 Telce společně s PS?
Delegování rozhodčích na krajské kolo Plamen Ústí nad Labem 22.6.a 23.6.2018

20.6.2018 od 17:00

Zhodnocení okresního kola Plamen a Dorost
Zhodnocení krajské soutěže PLAMEN
Příprava na pohár MH OSH
ZPV – místo konání ?

20.9.2018 od 17:00

Kontrola přihlášek na Plamen 2018 – 2019 (závod požární všestrannosti)
Příprava organizačního Závodu požární všestrannosti
Informace k vyhodnocení PO očima dětí na celorepublikové úrovni
Úklid překážek a uložení vybavení na soutěže, plán oprav porouchaných překážek pokud bude třeba domluvit termín
Zhodnocení soutěže o Pohár OSH mladých hasičů

22.11.2018 od 17:00

Zhodnocení činnosti ORM, rozhodčích, vedoucích kolektivů a kolektivů MH a dorostu
Projednání připomínek a doplňků do plánu ORM a plánu soutěží
PO očima dětí na rok 2019
Plán soutěží MH a dorostu na 2019

Schůze ORM Louny se konají dle plánu a Hasičské stanici Louny.
Do plánu činnosti lze přidávat body a termíny dalších ORM k jednání dle potřeby a žádosti jednotlivých vedoucí a členů rady po schválení ORM a dle potřeby.

Vedoucí ORM Louny – Pavel Vaňourek
e-mail: P.Vanourek@seznam.cz