Plán práce odborné rady mládeže v roce 2015

11.1.2015

Informace z jednání Krajské rady mládeže
Požární ochrana očima dětí
Plnění odborností mladých hasičů
Školení vedoucích kolektivů MH, členů ORM a rozhodčích pro Plamen - termín a místo konání
Projednání termínů soutěží pro děti v okresu na rok 2015
Kontrola překážek a technického vybavení pro soutěže MH

15.4.2015

Kontrola a upřesnění členské základny MH a Dorostu v SDH
Průběh plnění odborností MH
Zhodnocení školení vedoucích a rozhodčích
Organizační zabezpečení Plamen: Domoušice 15.16. a 17.5.2015
Dohodnutí termínu přípravy překážek na Plamen – pokud bude třeba
Soutěž Dorost – Upřesnění
Kontrola překážek a technického vybavení pro soutěže MH

21.5.2015

Zhodnocení okresního kola Plamen a Dorost
Delegování rozhodčích na krajské kolo Plamen
Vyhodnocení PO očima dětí v okresu
Příprava na pohár MH OSH)

16.9.2015

Zhodnocení krajského kola Plamen 2014 - 2015
Kontrola přihlášek na Plamen 2015 – 2016 (závod požární všestrannosti)
Příprava organizačního Závodu požární všestrannosti
Informace k vyhodnocení PO očima dětí na celorepublikové úrovni
Úklid překážek a uložení vybavení na soutěže, plán oprav porouchaných překážek pokud bude třeba domluvit termín

18.11.2015

Zhodnocení soutěže o Pohár OSH mladých hasičů
Zhodnocení činnosti ORM, rozhodčích, vedoucích kolektivů a kolektivů MH a dorostu
Projednání připomínek a doplňků do plánu ORM a plánu soutěží

Schůze ORM Louny se konají dle plánu a Hasičské stanici Louny.
Do plánu činnosti lze přidávat body k jednání dle potřeby a žádosti jednotlivých vedoucí a členů rady po schválení ORM.

Vedoucí ORM Louny – Pavel Vaňourek
e-mail: P.Vanourek@seznam.cz