Plán práce odborné rady mládeže v roce 2014

15.1.2014

Informace z jednání Krajské rady mládeže
Požární ochrana očima dětí
Plnění odborností mladých hasičů
Školení vedoucích kolektivů MH, členů ORM a rozhodčích pro Plamen

  • předání osvědčení za rok 2013
  • kontrola platnosti průkazu rozhodčích
Projednání termínů soutěží pro děti v okresu na rok 2014
Šedesátkování – termín jednotlivých kol, místa konání, hodnocení atd.

19.3.2014

Kontrola a upřesnění členské základny MH a Dorostu v SDH
Průběh plnění odborností MH
Zhodnocení školení vedoucích a rozhodčích
Kontrola překážek a technického vybavení pro soutěže MH

17.4.2014

Příprava na zabezpečení okr. kola Plamen 2013-2014
Upřesnění přihlášek Plamen 2013 – 2014
Dohodnutí termínu přípravy překážek na Plamen (Telce – pokud bude zájem o trénování)

21.5.2014

Organizační zabezpečení Plamen – poslední doladění
Delegování rozhodčích na krajské kolo Plamen
Soutěž Dorost – Upřesnění
Vyhodnocení PO očima dětí v okresu

19.6.2014

Zhodnocení okresního kola Plamen a Dorost
Příprava na pohár MH OSH

17.9.2014

Kontrola přihlášek na Plamen 2014 – 2015 (závod požární všestrannosti)
Příprava organizačního Závodu požární všestrannosti
Informace k vyhodnocení PO očima dětí na celorepublikové úrovni

15.10.2014

Zhodnocení soutěže o Pohár OSH mladých hasičů
Zhodnocení činnosti ORM, rozhodčích, vedoucích kolektivů a kolektivů MH a dorostu
Úklid překážek a uložení vybavení na soutěže, plán oprav porouchaných překážek
Projednání připomínek a doplňků do plánu ORM a plánu soutěží

Schůze ORM Louny se konají dle plánu a Hasičské stanici Louny.
Do plánu činnosti lze přidávat body k jednání dle potřeby a žádosti jednotlivých vedoucí a členů rady po schválení ORM.

Vedoucí ORM Louny – Pavel Vaňourek
e-mail: P.Vanourek@seznam.cz