Aktuality 2015

PF 2016

Publikováno 29.12.2015


pf 2016

Pozvánka

Publikováno 30.11.2015

Srdečně zveme na Shromáždění představitelů SDH, Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Lounech dne 12.12.2015 ve Slavětíně, více v pozvánce zde.


Oznámení o úmrtí

Publikováno 1.7.2015

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý člen a funkcionář pan Václav Kuchař.


Výsledky okresního kola hry PLAMEN 2015

Publikováno 15.5.2015

Ve dnech 15. - 16. 5. 2015 se v Domoušicích uskutečnilo okresní kole hry PLAMEN 2015. Výsledky jsou k nahlédnutí zde


Změna v menu

Publikováno 15.5.2015

Do menu v záhlaví webu byla přesunuta kategorie Články a reportáže. Bude tak nyní snadněji dostupná pro všechny, které zajímá aktuální dění na poli soutěží, seriálu Tohatsu a dalších významných akcí.


Oznámení o úmrtí

Publikováno 22.4.2015

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý člen a funkcionář, zasloužilý hasič pan Josef Hofmann.


Pozvánky

Publikováno 3.4.2015

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec ve spolupráci s městem Žatec a SDH Žatec pořádá „Rok Hasiče“. V tomto roce proběhne řada sportovních a společenských akcí zaměřených na požární ochranu v souvislosti s oslavami 50. výročí vzniku Okresního veřejného požárního útvaru a 145. výročí vzniku Dobrovolného hasičského sboru města Žatec. Více najdete zde.

Dále se dne 25.4.2015 v parku pod nemocnicí v Žatci uskuteční Rodinné zápolení s Jonášem a Apolenou. Pozvánku si můžete prohlédnout zde


Školení rozhodčích OSH Louny

Publikováno 31.3.2015

V sobotu 28.3.2015 se konalo školení rozhodčích požárního sportu na stanici HZS v Žatci. Zúčastnilo se celkem 29 rozhodčích, z toho 25 z lounského okresu a 4 z Mostu. Pět rozhodčích si prolongovalo své průkazy, deset rozhodčích, kteří také potřebovali prolongace se nedostavilo, ani se neomluvilo, proto už nejsou v seznamu rozhodčích. Kladem je, že přibylo v našem okrese devět rozhodčích, kteří úspěšně složili zkoušku a stali se právoplatnými rozhodčími požárního sportu.

Seznam rozhodčích PS lounského okresu pro rok 2015 najdete zde.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.


Sněm delegátů OSH Louny

Publikováno 30.3.2015

Dne 21. 3. 2015 se v kulturně společenském sále Městyse Slavětína uskutečnil sněm delegátů OSH Louny.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.


Pozvánka na sněm delegátů OSH Louny

Publikováno 12.3.2015

Dne 21. 3. 2015 se v kulturně společenském sále Městyse Slavětína uskuteční sněm delegátů OSH Louny.

Pozvánka je ke stažení zde.


Oznámení o úmrtí

Publikováno 19.2.2015

Se zármutkem vám oznamujeme, že 18. února zemřel ve věku nedožitých 82 let zasloužilý hasič Jaroslav Pém z SDH Peruc, bývalý velitel Okresního výboru SPO a starosta OSH Louny. Rozloučení s ním bude 26. února 2015 v 10:00 hod v obřadní síni krematoria města Loun.
Pan Jaroslav Pém se narodil 22. listopadu 1933. Mezi hasiče do sboru v Černochově přišel v roce 1951. Hned po svém přijetí za člena se zapojil do činnosti a stal se členem soutěžního družstva. V roce 1960 se stal členem Okresního výboru SPO a aktivně se zapojoval v radě mládeže. V 70. letech byl členem ústřední rady mládeže.
V roce 1983 ukončil studium na ÚHŠ v Bílých Poličanech. Na okresní konferenci v roce 1979 byl zvolen velitelem okresu a v této funkci úspěšně působil až do roku 1990. V roce 1990 byl zvolen vedoucím inspektorem OSH Louny a v letech 1995 - 2010 byl starostou Okresního sdružení hasičů v Lounech.
Pan Jaroslav Pém pracoval ve všech funkcích velmi aktivně. Pod jeho vedením okres dosahoval dobrých výsledků na všech úsecích činnosti. Za svoji záslužnou práci, kterou vykonal ve prospěch hasičské myšlenky, obdržel různá vyznamenání. Od roku 1999 je nositelem Řádu sv. Floriána a od roku 2003 titulu Zasloužilý hasič.

   Čest jeho památce.