Archiv událostí 2011

Společné zasedání

Dne 17.12.2011 se konalo posezení členů odborných rad, výkonného výboru OSH Louny a hostů.
Celou zprávu si přečtěte zde.
Fotogaalerii si prohlédněte zde.

Sněm starostů SDH okresu Louny - Libočany - 12.11.2011

Dnešní dopoledne se sešli starostové SDH, členové výkonného výboru OSH Louny a pozvaní hosté v Libočanech. Sněm starostů SDH odsouhlasil program jednání a zvolil pracovní komisi, dále projednal činnost sdružení za rok 2011. Byly předneseny zprávy o hospodaření OSH a zprávy o činnosti výkonného výboru a odborných rad OSH Louny. Zprávy podal starosta OSH Jiří Henc, vedoucí rady velitelů Pavel Suchý, vedoucí rady mládeže Pavel Vaňourek a vedoucí rady prevence Jaroslav Kosina. Do diskuze přispěl ředitel HZS Úo Žatec plk. ing. Pavel Antoš a ředitel Hasičské vzájemné pojišťovny Ing. Petr Saidl. Sněm starostů SDH schválil navýšení členských příspěvků a činnost OSH ČMS Louny na rok 2012. Zvláštní poděkování patří OÚ Libočany za poskytnutí zasedací místnosti, Rendovi Sádovskému a SDH Libočany za zajištění akce.
Za OSH Louny Miroslav Göbl, foto Míla Hofmann
Fotogaalerii si prohlédněte zde.

V sekci požární sport nově aktualizován kalendář soutěží na rok 2012

Závod požárnické všestrannosti - Černčice - 15.10.2011

Za krásné podzimní soboty se konal v Černčicích na Lounsku závod požárnické všestrannosti. Jedná se o branný závod, kdy družstva, ale i jednotlivci mladých hasičů zdolávají na trati úkoly, které jsou přesně stanoveny směrnicí celostátní hry Plamen. Výsledky branného závodu se započítávají již do příštího roku této soutěže. Závodu všestrannosti se zúčastnilo celkem 12 kolektivů mladých hasičů. Závod se běžel v několika kategoriích, družstva žáků, družstva dorostenců a jednotlivci.
V kategorii žáků zvítězilo družstvo z Domoušic, na druhém místě se umístilo družstvo z Citolib, třetí byla Obora a na čtvrtém místě družstvo z Libočan. V kategorii jednotlivců obsadili 1. a 2. místo závodníci z Libočan M. Šabart a D. Novák, třetí skončil D. Papok z Krásného Dvora. V kategorii dorostenkyň se na 1. místě umístila závodnice z Libočan T. Blažková. V poslední kategorii, družstva dorostenců, zvítězilo družstvo z Koštic. Závod se vydařil a poděkování patří jak těm kteří ho připravili, tak rozhodčím a soutěžícím kolektivům.
Za OSH Louny Hofmann Miloslav

Pozvánka

V sobotu 12.11.2011 proběhne společné výroční zasedání starostů SDH a výkonného výboru OSH Louny.

Soutěž Ocelový hasič - Libočany - 24.9.2011

V Libočanech se v sobotu 24.9.2011 konala soutěž Ocelový hasič. Jedná se o soutěž jednotlivců, která je zaměřena na prověrku fyzické i psychické vytrvalosti. Pro závodníky je připravena náročná trať, která se skládá s 8 šedesáti metrových úseků . V každém úseku musí soutěžící zdolávat fyzicky náročné překážky a úkoly, a to vše v zásahovém obleku, přilbě, opasku a rukavicích. Soutěže se zúčastnili soutěžící s SDH Libočany, HZS Žatec, SDH Žatec, SDH Žiželice , SDH Slavětín a SDH Kryry. Poděkavání také patří sponzorům. Vítězem soutěže se stal M. Dvořák s HZS Žatec. Na vítěze čekaly hodnotné ceny. Počasí přálo a tak se soutěž opravdu vydařila. Děkuji soutěžícím za účast v soutěži. HM.
Fotogaalerii si prohlédněte zde.

Soutěž mladých hasičů O pohár starosty OSH - Koštice - 17. 9. 2011

17.9.2011 se konala v Košticích soutěž mladých hasičů o pohár starosty OSH Louny. Soutěže se účastnilo 15 kolektivů mladých hasičů a přípravka z Citolib. Soutěž tvořily dvě disciplíny.Jednou byl klasický požární útok , druha disciplína byl obrácený požární útok. Ten spočívá v tom , že hadice jsou připraveny u nástřikových terčů a roztahují se od terčů ke stroji. Je to změna a zpestření. Soutěžícím se líbila.Jednotlivé kolektivy s celého Lounského okresu se snažily podat co nejlepší výkony a tak na 1.místě se umístili mladí hasiči z Veltěž, na 2.z Domoušic a na 3. družstvo domácích Koštických.Za OSH Louny děkuji všem kolektivům za účast v soutěži, rozhodčím za jejich bezchybnou práci a členům SDH Koštice za uspořádání soutěže. HM.

Seminář Preventista III. - 14.10.2011

Pozvánka na seminář je ke stažení v sekci Odborná rada prevence.

Taktické cvičení - Hořany - 14.9.2011

Likvidace lesního požáru ve složitých podmínkách za podpory letecké služby PČR byla námětem taktického cvičení jednotek HZS a SDH okresu Louny.
V Libočanech se v sobotu 24.9.2011 konala soutěž Ocelový hasič. Jedná se o soutěž jednotlivců, která je zaměřena na prověrku fyzické i psychické vytrvalosti. Pro závodníky je připravena náročná trať, která se skládá s 8 šedesáti metrových úseků . V každém úseku musí soutěžící zdolávat fyzicky náročné překážky a úkoly, a to vše v zásahovém obleku, přilbě, opasku a rukavicích. Soutěže se zúčastnili soutěžící s SDH Libočany, HZS Žatec, SDH Žatec, SDH Žiželice , SDH Slavětín a SDH Kryry. Poděkavání také patří sponzorům. Vítězem soutěže se stal M. Dvořák s HZS Žatec. Na vítěze čekaly hodnotné ceny. Počasí přálo a tak se soutěž opravdu vydařila. Děkuji soutěžícím za účast v soutěži. HM.
Fotogaalerii si prohlédněte zde.

Džbán OSH Louny - Krásný Dvůr - 10.9.2011

Celou zprávu ze soutěže si můžete přečíst zde.
Fotogaalerii si prohlédněte zde.

Memoriál J. Kačírka - Veltěže - 3.9.2011

Soutěž v požárním útoku pro družstva mladých hasičů byla věnována památce na dlouholetého člena SDH Veltěže a funkcionáře OSH Louny pana Jaromíra Kačírka. Pozvání na soutěž přijalo celkem 10 kolektivů MH, v kategorii mladší zvítězilo domácí družstvo Veltěže A, druhé Domoušice A a třetí Černčice B. Kategorie starší, na prvním místě Domoušice B, na druhém Postoloprty a třetí místo obsadilo družstvo Veltěže B. Soutěž se vydařila díky výborné organizaci, počasí také přálo a děti si kromě bohatých cen odvezli z Veltěž také pěkné zážitky.
Fotogaalerii si prohlédněte zde.

Smutná zpráva pro hasiče Lounského okresu

V neděli 31. 7. 2011 náhle zemřel ve věku 35 let náš kolega a kamarád, pan Jiří Koded. Pracoval v JSDH Panenský Týnec ve funkci velitel družstva a strojník.
Autor: M. Vejražka - Velitel JPO JSDH Panenský Týnec.
Smuteční oznámení si prohlédněte zde.

Krajské kolo PS Podbořany - 16.7.2011

Celou zprávu ze soutěže si prohlédněte zde.
Fotogaalerii si prohlédněte zde.

130. výročí založení SDH Slavětín - 2.a 3.7.2011

Celou zprávu ze soutěže si prohlédněte zde.
Fotogaalerii si prohlédněte zde.

25. 6. 2011 se v Telcích konalo II. kolo soutěže PS.

Celou zprávu ze soutěže si prohlédněte zde.
Fotogaalerii si prohlédněte zde.

Do kalendáře požárního sportu přidáno OZ III. kola PS, které se bude konat 16.7.2011 v Podbořanech - Autor P. Suchý

Do sekce Okrsky - Peruc nově přidán článek a fotogalerka z I. kola PS - Autor P. Suchý

Ve dnech 28. a 29. 5. 2011 se v Libočanech konalo II. kolo hry Plamen

Poděkování patří SDH Libočany za organizaci a přípravu, zejména J. Hudečkovi a R. Sádovskému. Dále všem vedoucím a rozhodčím, dětem za jejich kázeň, Záchranářům Žatec za zdravotnický dozor, sponzorům za finanční pomoc - město Žatec a market Tesco. Autor - J.Henc, fotogalerie - I. Hencová.
Výsledkovou listinu si prohlédněte zde.
Fotogaalerii si prohlédněte zde.

Dne 7. 5. 2011 se v Telcích konala soutěž v PS - Svatý Florián.

Celá zpráva ze soutěže ...

Fotogaalerii si prohlédněte zde.

Do kalendáře Požárního sportu nově přidána pozvánka plus vrácenka na II. kolo hry Plamen

Pro vedoucí MH, kteří ještě neodevzdali Evidenční list kolektivu MH, můžete stahovat ze sekce "ORM" - P. Vaňourek.

V sekci "Požární sport" najdete prezentaci zaměřenou na kontrolu soutěžního materiálu a aktualizovaný seznam rozhodčích PS.

Hlášení o činnosti SDH za rok 2010

Hlášení o činnosti SDH za rok 2010 je možné zpracovat a odeslat na OSH Louny v elektronické podobě. Více na www.evidencesdh.cz.

Den otevřených dveří PS HZS Žatec

HZS Žatec

Dne 5. 3. 2011 proběhlo v Košticích školení vedoucích MH, rozhodčích a instruktorů

Školení se zúčastnilo 35 členů SDH,osvěžili si své znalosti a nabyli nové vědomosti díky lektorce Mgr. Martině Crhákové.
Autor: Pí. Hencová, SDH Koštice. Fotogaalerii si prohlédněte zde.

Pro lepší přístup budou přihlášky do soutěží, propozice a OZ doplňovány přímo do Kalendáře soutěží požárního sportu

Odtud si je můžete pohodlně stahovat. Najdete je pod ikonkou Word nebo PDF.

SDH Domoušice pořádal dne 26. 2. 2011 ples

Více v sekci "Okrsky - č. 3 Ročov".

Do sekce ORV nově přidány dokumenty pro velitele JPO - P. Suchý

Do sekce ORP nově přidána Bilance HZS ČR za rok 2010 - J. Kosina