Vítejte na webových stránkách SH ČMS - OSH Louny

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení hasičů Louny v rozsahu vymezeném stanovami analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí a organizačně zabezpečuje činnost sdružení a sborů dobrovolných hasičů ve stanoveném územním obvodu zejména na úseku požární ochrany. Zajišťuje součinnost se státními orgány a obcemi, s fyzickými a právnickými osobami a veřejností. Zajišťuje vnitřní činnosti a záležitosti sdružení.
V evidenci OSH Louny je 54 sborů dobrovolných hasičů, členskou základnu tvoří 2 067 řádných členů, z toto 1 277 mužů a 399 žen. Kolektivy mladých hasičů evidují celkem 391 členů mladších 18 let.

Parte - Ing. Karel Richter

Vážení starostové a starostky, bratři a sestry,
oznamuje všem hasičům smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš starosta, pan Karel Richter. Zemřel náhle v sobotu 18. srpna 2018 ve věku 67 let.


Poslední rozloučení se uskuteční v úterý 28. srpna 2018 ve 14,00 hodin ve velké síni krematoria v Praze-Strašnicích.


Případné květinové dary je možné přivézt nebo objednat přímo přes Kancelář SH ČMS do středy do 12,00 hodin na mailu kancelar@dh.cz. Látkové věnce v ceně cca 2000,-, věnce z živých květin v ceně cca 3000,- (s textem, který byste si přáli na stuhy).
Z kapacitních důvodů doporučujeme umístění pouze jednoho věnce za celý kraj.
Pokud vám místní podmínky dovolí, vyvěste již nyní smuteční prapory (obvykle je vyvěšen nejméně do dne pohřbu).
Případné kondolence zasílejte na adresu Kanceláře SH ČMS, Římská 45, 121 07 Praha 2 - Vinohrady.
Žádáme o posečkání s dotazy na organizaci pohřbu nebo jiné formy společného uctění jeho památky. Aktuálně spolu s rodinou zajišťujeme organizaci pohřbu. O dalším tedy budeme informovat po středečním mimořádném jednání vedení SH ČMS.

Prosíme o rozeslání informace jednotlivým Sborům dobrovolných hasičů.

Čest jeho památce!


Jaroslava Čečrdlová, Ph.D.
tisková mluvčí SH ČMS
Římská 45, 121 07 Praha 2
cecrdlova@dh.cz
tel: 731 328 859

 

NEPŘEHLÉDNĚTE! 

Elektronické přihlášky

 

Sledujte aktuální dění a staňte se naším fanouškem!

Facebook

 

 

HVP a.s.

 

 

Volejte s hasiči