Vítejte na webových stránkách SH ČMS - OSH Louny

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení hasičů Louny v rozsahu vymezeném stanovami analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí a organizačně zabezpečuje činnost sdružení a sborů dobrovolných hasičů ve stanoveném územním obvodu zejména na úseku požární ochrany. Zajišťuje součinnost se státními orgány a obcemi, s fyzickými a právnickými osobami a veřejností. Zajišťuje vnitřní činnosti a záležitosti sdružení.
V evidenci OSH Louny je 54 sborů dobrovolných hasičů, členskou základnu tvoří 2 067 řádných členů, z toto 1 277 mužů a 399 žen. Kolektivy mladých hasičů evidují celkem 391 členů mladších 18 let.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OSH LOUNY NAJDETE NA https://oshlouny.hasicovo.cz/

 

NEPŘEHLÉDNĚTE! 

Elektronické přihlášky

 

Sledujte aktuální dění a staňte se naším fanouškem!

Facebook

 

 

HVP a.s.

 

 

Volejte s hasiči